НОВИ ДИСЕРТАЦИИ

Дисертации по наукознание

Дисертации по информатика

Дисертации по психология

Дисертации по демография, социология и статистика

Дисертации по съдебна медицина

Дисертации по възпитание и образование

Дисертации по естествени науки

Дисертации по медицина

Дисертации по ортопедия

- 1 -

Дир. 6331 

Христов, Стоян Желязков

   Оперативно лечение на фрактурите на проксимален хумерус със заключваща плака, чрез и без аугментация - сравнителен анализ : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /Кн/ / Стоян Желязков Христов . - София, 2022 . - 133 с. + Автореферат /Кн/

   

  

Сист. No: 6233


 Индекс по АВТОРИ

Христов, Стоян Желязков 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Оперативно лечение на фрактурите на проксимален хумерус със заключваща плака, чрез и без аугментация - сравнителен анализ 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Fractures - surgery - dissertations 1 
Humeral Fractures - surgery - dissertations 1 
Orthopedic Procedures - dissertations 1 
Ортопедични процедури - дисертации 1 
Фрактури - хирургия - дисертации 1 
Хумерус - фрактури - хирургия - дисертации 1