НОВИ КНИГИ

Общ раздел

Философия

Обществени науки

Съдебна медицина
 
35238 

Александров, Александър

   Съдебномедицински аспекти при смъртни случаи на лица с данни за употреба на наркотични вещества / Александър Александров . - София : Арсо, 2013 . - 86 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9301-95-3 

  

Сист. No: 6667

Възпитание. Образование. Педагогика

 
35260 

Мерджанов, Иван

   E-campus : Съвременни форми на електронно обучение в академична среда / Иван Мерджанов . - София : Стено, 2013 . - 206 с. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-449-664-7 

  

Сист. No: 7245

Естествени науки

Обща генетика
 
III 24667 

Jones, Kenneth Lyons et al.

   Smith's recognizable patterns of human malformation / Kenneth Lyons Jones, Marilyn Crandall Jones, Miguel Del Campo . - 7. ed. . - Philadelphia : Elsevier, Saunders, 2103 . - 998 p. ; 26 cm

   
   http://expertconsult.com 

   ISBN 978-1-4557-3811-3 

  

Сист. No: 7125

Обща биохимия и биофизика. Молекулярна биология. Микробиология
 
78707 

Glaser, Ronald

   Biophysics : An introduction / Ronald Glaser . - Heidelberg : Springfield & Merriam Webster Inc., 2012 . - 407 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-642-25211-2 

  

Сист. No: 6939

 
III 24666 

Tille, Patricia

   Bailey and Scott's diagnostic microbiology / Patricia Tille . - 13. ed. . - St. Louis : Elsevier, 2014 . - 1038 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-0-323-08330-0 

  

Сист. No: 7117

Медицина

 
35254 

Stankova, Irena

   Repetitorium terminologicum medicinale : Latin-English / Irena Stankova . - Sofia : Medizina i fizkultura, 2013 . - 144 p. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-420-303-0 

  

Сист. No: 7127

 
III 24664 

Stoykov, Vesselin et al.

   Medical terminology / Vesselin Stoykov . - Varna : MU, Varna - "Prof. Dr. Parasuev Stoyanov", 2012 . - 310 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-9685-77-0 

  

Сист. No: 6978

Анатомия. Хистология. Ембриология. Цитология

 
III 24671 

Дарданов, Драгомир

   Практикум по микроскопска анатомия : Вътрешни органи : За студенти по медицина и биология / Драгомир Дарданов . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2013 . - 74 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-07-3513-9 

  

Сист. No: 7269

Физиология

 
III 24655 

Belova, N. et al.

   Practical physiology manual and laboratory report book / N. Belova, A. Kurtev . - Sofia : Arso, 2013 . - 241 p.

   

   ISBN 978-954-9301-91-5 

  

Сист. No: 6807

Хигиена на труда

 
35262 

Трудова медицина  : Терминологичен речник . - София : Медицински университет - София, 2013 . - 90 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9493-76-4 

  

Сист. No: 7297

Здравеопазване. Социална медицина

 
35252 

Веков, Тони

   Фармакоикономика : Неразделна част от здравната икономика и лекарствена политика : Теория и приложение на фармакологичните оценки / Тони Веков . - Плевен : Изд. ц-р МУ-Плевен, 2013 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-756-138-0 

  

Сист. No: 7110

 
35253 

Веков, Тони

   Здравни реформи : Идеи и изследвания на възможностите за реформа на здравноосигурителната система в България / Тони Веков . - София : Български кардиологичен институт, 2013 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92763-7-4 

  

Сист. No: 7116

 
35245 

Димова, Антония

   България : анализ на здравната система 2012 / Антония Димова, Мария Рохова, Емануела Мутафова, Елка Атанасова, Стефка Коева, Димитра Пантели, Еваут Ван Гинекен . - Варна : СЗО ; Медицински университет - Варна, 2013 . - 201 с. . -  (Здравни системи в преход)

   

   ISBN 978-954-9685-93-0 

  

Сист. No: 6921

 
35242 

Чакърова, Людмила

   Макроетика и устойчиво развитие на здравеопазването / Людмила Чакърова . - София : Екс-Прес, 2013 . - 183 с. ; 20 см

   Дар от автора

   ISBN 978-954-490-407-4 

  

Сист. No: 6773

Фармакология
 
35247 

Лекарствени взаимодействия  : Справочник / В. Цанкова, Р. Витанска-Симеонова, М. Кондева-Бурдина, В. Вичева, А. Аструг . - София : Инфофарма ЕООД, София, 2012 . - 298 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-92652-4-8 

  

Сист. No: 6942

 
III 24665 

Сборник с тестови въпроси по фармакология  /  Ред. Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : Медицински университет - Варна . - 132 с.

   

   ISBN 978-954-9685-82-4 

  

Сист. No: 6984

 
35248 

Фармакология и фармакотерапия за ерготерапевти  /  Ред. Славина Кирилова Сурчева . - София : Арсо, 2013 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9301-93-9 

  

Сист. No: 7029

Физиотерапия
 
III 24656 

Фармакология и токсикология  /  Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - София : Арсо, 2014 . - 733 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-9301-94-6 

  

Сист. No: 6824

Токсикология
 
III 24656 

Фармакология и токсикология  /  Ред. Надка Бояджиева, Красимира Якимова . - София : Арсо, 2014 . - 733 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-9301-94-6 

  

Сист. No: 6824

Диагностика
 
III 24657 

Coakley, Fergus V.

   Pearls and pitfalls in abdominal imaging : Pseudotumors, variants and other difficult diagnosis / Fergus V. Coakley . - Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 366 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-521-51377-7 

  

Сист. No: 6797

 
III 24673 

Kawamura, Diane M. et al.

   Abdomen and superficial structures : Diagnostic medical sonography / Diane M. Kawamura, Brigette Lunsford . - 3. ed. . - Baltimore : Kluwer ; Lippincott : Williams & Wilkins, 2012 . - 841 p. ; 28,5

   

   ISBN 978-1-60547-995-8 

  

Сист. No: 7332

 
78666 

Manual of diagnostic ultrasound  /  Ed. Elisabetta Buscarini . - 2. ed. . - Geneva : WHO, 2013

   
   http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241547451_eng.pdf 

   ISBN 978 92 4 

   Vol. 2

   

  

Сист. No: 7002

 
78703 

Taylor's differential diagnosis manual  : Symptoms and signs in the time-limited encounter /  Ed. Paul M. Paulman, Audrey A. Paulman, Jeffrey D. Harrison, Laeth S. Nasir, Kimberly J. Zarzynka . - 3. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer ; Lippincott : Williams & Wilkins, 2014 . - 442 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-4511-7367-3 

  

Сист. No: 6789

 
III 24666 

Tille, Patricia

   Bailey and Scott's diagnostic microbiology / Patricia Tille . - 13. ed. . - St. Louis : Elsevier, 2014 . - 1038 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-0-323-08330-0 

  

Сист. No: 7117

 
35264 

Минимална стандартна терминология на гастроинтестиналната ендоскопия  : Прев. от Minimal standard terminology for gastrointestinal endoscopy, OMED, 2008 . - Пловдив : Медицински университет - Пловдив, 2013 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7085 

  

Сист. No: 7327

 
35243 

Фишер, В. и др.

   Илюстрирани записки по мускулно-скелетна магнитнорезонансна образна диагностика / В. Фишер, А. Дж. Грейнджър, К. Бондорф . - София : Медицина и физкултура, 2013 . - 152 с. ; 20 см

   
   http://mr-notes.com 

   ISBN 978-954-420-302-3 

  

Сист. No: 6774

Терапия. Интензивна терапия. Профилактика
 
A IV 1606 

Color atlas of emergency trauma  /  Ed. Demetrios Demetriades, Edward Newton . - 2. ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - 312 p. ; 28 cm + CD

   

   ISBN 978-1-107-00152-7 

  

Сист. No: 6887

 
35249 

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  . - София : Иван Сапунджиев, 2013 . - 262 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9971-70-5 

  

Сист. No: 7041

Патоанатомия и патофизиология

 
III 24659 

Byard, Roger W.

   Sudden death in the young / Roger W. Byard . - 3. ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 685 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-521-51661-7 

  

Сист. No: 6855

Болести на сърце и сърдечно-съдова система
 
35261 

Попилиев, Илия

   Съвременна клинична аритмология : Клиника на нарушенията на сърдечния ритъм, честота и проводимост / Илия Попилиев . - София : Тип топ прес, 2012 . - 160 с. ; 20 см . -  (Клуб "Хипократ" ; 8)

   

   ISBN 978-.954-723-066-8 

  

Сист. No: 7280

Болести на храносмилателната система. Стоматология
 
35258 

Vaslileva, Radosveta

   Scriptum conservative dentistry : 2nd year summer semester lecture / Radosveta Vaslileva . - Sofia : Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013 . - 113 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-322-655-9 

  

Сист. No: 7178

Болести на кръвотворните органи и лимфната система
 
III 24670 

Wintrobe's clinical hematology  /  Ed. John P. Greer, Daniel A. Arber, Bertil Glader, Alan F. List, Robert T. Means, Frixos Paraskevas, George M. Rogers . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2014 . - 2278 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-4511-7268-3 

  

Сист. No: 7231

Болести на ендокринна система. Метаболитни болести
 
35255 

Танкова, Цветалина

   Захарен диабет / Цветалина Танкова . - София : Парадигма, 2013 . - 482 с.

   

   ISBN 978-954-326-201-4 

  

Сист. No: 7150

Онкология

 
III 24661 

Practical geriatric oncology  /  Ed. Arti Hurria, Harvey Jay Cohen . - Cambridge : Cambridge Medical Publications, 2010 . - 435 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-051-51319-7 

  

Сист. No: 6884

 
III 24662 

Ганева, Зорница

   Още нещо за рака на гърдата / Зорница Ганева . - София : Елестра ЕООД, 2013 . - 320 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-90129-1-8 

  

Сист. No: 6968

Урология. Болести на бъбреци. Андрология

 
35263 

Бъбрек и бременност  /  Ред. Стоимен Иванов . - София : Бенита арт, 2013 . - 245 с. ; 24 см

   Дар от д-р Мила Дончева

   ISBN 978-954-9633-05-4 

  

Сист. No: 7320

Кожни болести и болести на съединителна тъкан

 
III 24669 

Заболявания на млечната жлеза  /  Ред. Г. Байчев . - София : Spektar Printing House, 2013 . - 239 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-92133-6-2 

  

Сист. No: 7091

 
35244

Монов, Симеон Валентинов

   Невролупус : Neuropsychiatric systemic lupus erythematosus / Симеон Валентинов Монов . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2013 . - 200 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-3573-3 

  

Сист. No: 6899

Болести на нервната система. Психически болести

 
78705 

Brain repair after stroke  /  Ed. Steven C. Cramer, Randolph J. Nudo . - Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 292 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-521-51533-7 

  

Сист. No: 6858

 
78702 

Uncommon causes of movement disorders  /  Ed. Nestor Galvez-Jimenez, Paul J. Tuite . - Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - 332 p. ; 24,5

   

   ISBN 978-0-521-11154-6 

  

Сист. No: 6827

 
35256

Божкова, Елка

   Истината за психичните болести / Елка Божкова . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2013 . - 207 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-7037-04-3 

  

Сист. No: 7163

Гинекология. Акушерство

 
78704 

Acute gynaecology and early pregnancy  /  Ed. Davor Jurkovic, Roy Farquharson . - London : RCOG(Royal College og OG), 2011 . - 241 p. ; 25 cm . -  (Advanced skills series)

   

   ISBN 987-1-906985-32-5 

  

Сист. No: 6834

 
35263 

Бъбрек и бременност  /  Ред. Стоимен Иванов . - София : Бенита арт, 2013 . - 245 с. ; 24 см

   Дар от д-р Мила Дончева

   ISBN 978-954-9633-05-4 

  

Сист. No: 7320

Хирургия

 
35257 

Ботев, Светослав и др.

   Пластична и реконструктивна хирургия в областта на главата и шията / Светослав Ботев, Владимир Данов, Петър Руев, Цветан Маринов . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2013 . - 110 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3541-2 

  

Сист. No: 7180

 
35246 

Дееничин, Г. и др.

   Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия / Г. Дееничин, Р. Димов, И. Дееничина . - Пловдив : Лакс бук, 2013 . - 232 с. ; 24,5 см

   

   ISBN 978-954-8326-84-1 

  

Сист. No: 6962

Анестезиология
 
III 24660 

Essential clinical anesthesia  /  Ed. Charles A. Vacanti, Pankaj K. Sikka, Richard D. Urman, Mark Dershwitz, Scott B. Segal . - Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - 1037 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-521-72020-5 

  

Сист. No: 6875

Ортопедия и травматология

 
78709 

Stavrev, Vladimir

   Orthopedics for medical students / Vladimir Stavrev . - Plovdiv : Tafprint, 2012 . - 176 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-92910-6-3 

  

Сист. No: 7259

Детски болести

 
35241 

Спешна педиатрия  : Неонатология /  Ред. Тоньо Шмилев . - Пловдив : Лакс бук, 2013 . - 486 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-8326-80-3 

  

Сист. No: 6821

Геронтология. Гериатрия

 
III 24661 

Practical geriatric oncology  /  Ed. Arti Hurria, Harvey Jay Cohen . - Cambridge : Cambridge Medical Publications, 2010 . - 435 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-051-51319-7 

  

Сист. No: 6884


 Индекс по АВТОРИ

Arber, Daniel A. 32 
Belova, N. 9 
Buscarini, Elisabetta 22 
Byard, Roger W. 29 
Coakley, Fergus V. 20 
Cohen, Harvey Jay 34 49 
Cramer, Steven C. 39 
Del Campo, Miguel 3 
Demetriades, Demetrios 27 
Dershwitz, Mark 46 
Farquharson, Roy 42 
Galvez-Jimenez, Nestor 40 
Glader, Bertil 32 
Glaser, Ronald 4 
Greer, John P. 32 
Harrison, Jeffrey D. 23 
Hurria, Arti 34 49 
Jones, Kenneth Lyons 3 
Jones, Marilyn Crandall 3 
Jurkovic, Davor 42 
Kawamura, Diane M. 21 
Kurtev, A. 9 
List, Alan F. 32 
Lunsford, Brigette 21 
Means, Robert T. 32 
Nasir, Laeth S. 23 
Newton, Edward 27 
Nudo, Randolph J. 39 
Paraskevas, Frixos 32 
Paulman, Audrey A. 23 
Paulman, Paul M. 23 
Rogers, George M. 32 
Segal, Scott B. 46 
Sikka, Pankaj K. 46 
Stankova, Irena 6 
Stavrev, Vladimir 47 
Stoykov, Vesselin 7 
Tille, Patricia 5 24 
Tuite, Paul J. 40 
Urman, Richard D. 46 
Vacanti, Charles A. 46 
Vaslileva, Radosveta 31 
Zarzynka, Kimberly J. 23 
Александров, Александър 1 
Аструг, А. 15 
Атанасова, Елка 13 
Байчев, Г. 37 
Белова, Н. 9 
Божкова, Елка 41 
Бондорф, К. 26 
Ботев, Светослав 44 
Бояджиева, Надка 18 19 
Ван Гинекен, Еваут 13 
Василева, Радосвета 31 
Веков, Тони 11 12 
Витанска-Симеонова, Р. 15 
Вичева, В. 15 
Вълчева-Кузманова, Стефка 16 
Ганева, Зорница 35 
Грейнджър, А. Дж. 26 
Данов, Владимир 44 
Дарданов, Драгомир 8 
Дееничин, Г. 45 
Дееничина, И. 45 
Димов, Р. 45 
Димова, Антония 13 
Желязкова-Савова, Мария 16 
Иванов, Стоимен 36 43 
Коева, Стефка 13 
Кондева-Бурдина, М. 15 
Куртев, А. 9 
Маринов, Цветан 44 
Мерджанов, Иван 2 
Монов, Симеон Валентинов 38 
Мутафова, Емануела 13 
Пантели, Димитра 13 
Попилиев, Илия 30 
Рохова, Мария 13 
Руев, Петър 44 
Ставрев, Владимир 47 
Станкова, Ирена 6 
Стойков, Веселин 7 
Сурчева, Славина Кирилова 17 
Танкова, Цветалина 33 
Фишер, В. 26 
Цанкова, В. 15 
Чакърова, Людмила 14 
Шмилев, Тоньо 48 
Якимова, Красимира 18 19 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Abdomen and superficial structures 21 
Acute gynaecology and early pregnancy 42 
Bailey and Scott's diagnostic microbiology 5 24 
Biophysics 4 
Brain repair after stroke 39 
Color atlas of emergency trauma 27 
E-campus : Съвременни форми на електронно обучение в академична среда 2 
Essential clinical anesthesia 46 
Manual of diagnostic ultrasound 22 
Medical terminology 7 
Orthopedics for medical students 47 
Pearls and pitfalls in abdominal imaging 20 
Practical geriatric oncology 34 49 
Practical physiology manual and laboratory report book 9 
Repetitorium terminologicum medicinale 6 
Scriptum conservative dentistry 31 
Smith's recognizable patterns of human malformation 3 
Sudden death in the young 29 
Taylor's differential diagnosis manual 23 
Uncommon causes of movement disorders 40 
Wintrobe's clinical hematology 32 
Бъбрек и бременност 36 43 
България : анализ на здравната система 2012 13 
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия 45 
Заболявания на млечната жлеза 37 
Захарен диабет 33 
Здравни реформи 12 
Илюстрирани записки по мускулно-скелетна магнитнорезонансна образна диагностика 26 
Истината за психичните болести 41 
Лекарствени взаимодействия 15 
Макроетика и устойчиво развитие на здравеопазването 14 
Минимална стандартна терминология на гастроинтестиналната ендоскопия 25 
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците 28 
Невролупус 38 
Още нещо за рака на гърдата 35 
Пластична и реконструктивна хирургия в областта на главата и шията 44 
Практикум по микроскопска анатомия : Вътрешни органи 8 
Сборник с тестови въпроси по фармакология 16 
Спешна педиатрия 48 
Съвременна клинична аритмология 30 
Съдебномедицински аспекти при смъртни случаи на лица с данни за употреба на наркотични вещества 1 
Трудова медицина 10 
Фармакоикономика : Неразделна част от здравната икономика и лекарствена политика 11 
Фармакология и токсикология 18 19 
Фармакология и фармакотерапия за ерготерапевти 17 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Abdomen 45 
Abdomen - ultrasonography 21 
Abnormalities 3 
Aged 34 49 
Anatomy - handbooks 8 
Anesthesia - handbooks 46 
Arrhytmia 30 
Autoimmune Diseases 38 
Biophysics - handbooks 4 
Brain - physiology 39 
Breast Diseases 35 37 
Breast Neoplasms 35 
Cardiovascular Diseases 30 
Central Nervous System Diseases 40 
Cerebrovascular Accident 39 
Cerebrovascular Disorders 39 
Child 29 
Child - handbooks 48 
Clinical Laboratory Techniques 5 24 
Compartment syndromes 45 
Connective Tissue Diseases 37 38 
Diabetes Mellitus 33 
Diagnosis 5 20 21 22 24 26 
Diagnosis - handbooks 23 
Diagnosis, Differential - handbooks 23 
Diagnostic Imaging 20 21 22 26 
Diagnostic Techniques and Procedures 26 
Digestive System - radiography 20 
Digestive System - ultrasonography 21 
Drug Interaction - catalogs 15 
Drug Therapy 28 
Drug Therapy - handbooks 17 
Economics, Pharmaceutical 11 
Education, Distance 2 
Emergency Medicine 48 
Emergency Medicine - atlases 27 
Emergency Treatment - infancy and childhood 48 
Endocrine System Diseases 33 
Endoscopy, Gastrointestinal - terminology 25 
Ethics, Medical 14 
Expert Testimony 1 
Forensic Medicine 1 29 
Genetic Diseases, Inborn 3 
Head - surgery 44 
Health Care Reform 12 
Heart Diseases 30 
Hematologic Diseases - handbooks 32 
Immune System Diseases 38 
Infant, Newborn, Diseases - therapy 48 
Insurance, Health 12 
Internal Medicine - therapy 28 
Kidney Diseases - etiology 36 43 
Kidney Diseases - pregnancy 36 43 
Laboratory Techniques and Procedures 5 24 
Lupus Erythematosus, Systemic 38 
Magnetic Resonance Imaging 26 
Mental Disorders 41 
Metabolic Diseases 33 
Microbiological Techniques 5 24 
Microbiology 5 24 
Microscopy 8 
Movement Disorders 40 
Musculoskeletal Diseases - diagnosis 26 
Neck - surgery 44 
Neoplasms 34 35 49 
Nerve Regeneration 39 
Nervous System Diseases 38 39 40 
Neurologic Manifestation 38 
Neurophysiology 39 
Obstetrics 42 
Occupational Health - terminology 10 
Orthopedic Procedures - handbooks 47 
Pathologic Proceses 30 
Pathological Conditions, Signs and Symptoms 29 
Pharmacology 15 
Pharmacology - handbooks 17 18 19 
Pharmacology - tests 16 
Pharmacy 28 
Physiology - handbooks 9 
Poisoning - handbooks 18 19 
Pregnancy Complications 36 42 43 
Pregnancy Complications - etiology 36 43 
Public Health 13 14 
Public Health Administration 12 
Radiography 20 
Radiography, Abdominal 20 
Reconstructive Surgical Procedures - handbooks 44 
Skin Diseases - drug therapy 28 
Stomatognathic Diseases - handbooks 31 
Substance-Related Disorders 1 
Sudden Infant Death 29 
Surgical Procedures, Operative - handbooks 44 
Terminology 25 
Terminology - handbooks 6 7 
Therapy 28 
Ultrasonography 21 22 
Wounds and Injuries - atlases 27 
Автоимунни болести 38 
Акушерство 42 
Анатомия - учебници 8 
Анестезия - учебници 46 
Аномалии 3 
Аритмия 30 
Биофизика - учебници 4 
Бременност - усложнения 36 42 43 
Бременност и бъбречни болести 36 43 
Вътрешни болести - фармакотерапия 28 
Генетични болести, вродени 3 
Глава и шия - хирургия 44 
Главен мозък - физиология 39 
Гърда - болести 35 37 
Гърда - тумори 35 
Двигателни нарушения 40 
Деца 29 48 
Диабет захарен 33 
Диагностика 5 20 21 22 24 26 
Диагностика - учебници 23 
Диагностика, диференциална - учебници 23 
Диагностика, образна 20 21 22 26 
Диагностични техники 26 
Дистанционно обучение 2 
Електронно обучение 2 
Ендокринни болести 33 
Ендоскопия, гастроинтестинална - терминология 25 
Етика, медицинска 14 
Здравеопазване 13 14 
Здравеопазване - организация и управление 12 
Здравни реформи 12 
Здравно осигуряване 12 
Имунна система - болести 38 
Информационни системи 2 
Клинична лаборатория 5 24 
Кожни болести - фармакотерапия 28 
Компартмънт синдроми 45 
Корем 45 
Корем - ултрасонография 21 
Коремна хирургия 45 
Лабораторни техники 5 24 
Лекарства - взаимодействие - справочници 15 
Лупус еритематозус, системен 38 
Медицинска експертиза 1 
Метаболитни болести 33 
Микробиология 5 24 
Микроскопия 8 
Мозъчен инсулт 39 
Мозъчно кръвообращение - нарушения 39 
Напреднала възраст - 65г. -79 г. 34 49 
Неврологични прояви 38 
Неврофизиология 39 
Нерви - регенерация 39 
Нервна система - болести 38 39 40 
Новородени - болести - спешна терапия 48 
Обучение 2 
Обучение, дистанционно вж Дистанционно обучение 2 
Обучение, електронно вж Електронно обучение 2 
Опорно-двигателен апарат - болести - диагностика 26 
Ортопедични процедури - учебници 47 
Отравяния - учебници 18 19 
Патологични процеси 30 
Патологични състояния и симптоми 29 
Професионална хигиена - терминология 10 
Психични разстройства 41 
Психоактивни вещества - зависимост 1 
Радиография 20 
Радиография, абдоминална 20 
Рани и травми - атласи 27 
Реконструктивна хирургия - учебници 44 
Смърт, внезапна - деца 29 
Спешна медицина 48 
Спешна медицина - атласи 27 
Спешна терапия - деца 48 
Спешна хирургия 45 
Стоматологични болести - учебници 31 
Съдебна медицина 1 29 
Съдебно-медицинска експертиза 1 
Съединителна тъкан - болести 37 38 
Сърдечно-съдови болести 30 
Сърце - болести 30 
Терапия 28 
Терминология, медицинска 6 25 
Терминология, медицинска - учебници 7 
Трудова медицина - терминология 10 
Тумори 35 
Тумори - при възрастни 34 49 
Ултрасонография 21 22 
Фармакоикономика - учебници 11 
Фармакология 15 
Фармакология - тестове 16 
Фармакология - учебници 17 18 19 
Фармакотерапия 28 
Фармакотерапия - учебници 17 
Фармация 28 
Физиология - учебници 9 
Хематологични болести - учебници 32 
Хирургия 44 
Храносмилателна система - радиография 20 
Храносмилателна система - ултрасонография 21 
Централна нервна система - болести 40 
Ядрено-магнитен резонанс 26