НОВИ КНИГИ

Информация

Философия

Психология

- 1 -

  

Rolls, Geoff

   Classic Case Studies in Psychology / Geoff Rolls . - 4. ed. . - Abingdon : Taylor & Francis, 2019 . - 322 p.

   ID 5988937
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781000750843 

  

Сист. No: 23094

- 2 -

36436  

Георгиева, Златка

   Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст / Златка Георгиева . - Велико Търново : Св. св. Кирил и Методий, 2022 . - 214 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-619-208-279-6 

  

Сист. No: 23257

Обществени науки

Съдебна медицина

- 3 -

  

Simpson's Forensic Medicine  /  Ed. Jason Payne-James, Richard Martin Jones . - 14. ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2019 . - 355 p.

   ID 5945610
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781498704328 

  

Сист. No: 23089

Възпитание. Образование. Педагогика

- 4 -

  

Harden, Ronald M. et al.

   Essential Skills for a Medical Teacher : An Introduction to Teaching and Learning in Medicine / Ronald M. Harden, Jennifer M. Laidlaw . - 3. ed. . - New York : Elsevier, 2020 . - 338 p.

   ID 6229006
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780702078552 

  

Сист. No: 22911

- 5 -

  

Oxford Handbook for Medical School  /  Ed. Kapil Sugand, Miriam Berry, Aisha Janjua . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 1153 p. . -  (Oxford Medical Handbooks Ser.)

   ID 5763619
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780191504143 

  

Сист. No: 23021

Естествени науки

Химия

- 6 -

III 25163  

Стоянова, Ангелина

   Тестови въпроси и задачи по химия : За студенти по медицина /  Ред. Ангелина Стоянова . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 159 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-756-272-1 

  

Сист. No: 23127

Обща генетика. Медицинска генетика

- 7 -

  

Clarke, Angus

   Harper's Practical Genetic Counselling / Angus Clarke . - 8. ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2020 . - 543 p.

   
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781000712629 

  

Сист. No: 23082

- 8 -

  

Genetics and Genomics of Eye Disease  : Advancing to Precision Medicine /  Ed. Xiaoi Raimond Gao . - London : Elsevier Science & Technology, 2019 . - 386 p.

   ID 5896735
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128167274 

  

Сист. No: 22877

- 9 -

  

Jain, Kewal K.

   Textbook of Personalized Medicine / Kewal K. Jain . - 3 ed. . - Cham : Springer International Publishing AG, 2020 . - 770 p.

   ID 6455843
   http://ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030620806 

  

Сист. No: 23120

- 10 -

  

Pharmacoepigenetics  /  Ed. Ramon Cacabelos . - London : Elsevier Science & Technology, 2019

   ID 5785419
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128139400 

   Vol. 10

   

  

Сист. No: 22857

Обща биохимия и биофизика. Молекулярна биология. Микробиология

- 11 -

  

Shen, Chang-Hui

   Diagnostic Molecular Biology / Chang-Hui Shen . - London : Elsevier Science & Technology, 2019 . - 474 p.

   ID 5743809
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128028674 

  

Сист. No: 22852

Медицина

- 12 -

  

Oxford Handbook of Clinical Specialties  /  Ed. Andrew Baldwin . - 11 ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 913 p. . -  (Oxford Medical Handbooks Ser.)

   ID 6352015
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192562104 

  

Сист. No: 23117

- 13 -

  

Simon, Chantal et al.

   Oxford Handbook of General Practice / Chantal Simon, Hazel Everitt, Francoise Van Drop . - 5. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 1173 p. . -  (Oxford Medical Handbooks Ser.)

   ID 6219860
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192535733 

  

Сист. No: 23106

- 14 -

  

Willis, Laura

   Professional Guide to Diseases / Laura Willis . - 11 ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2020 . - 2069 p.

   ID 6269407
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781975107734 

  

Сист. No: 22917

- 15 -

36425  

Валентинова, Цветелина

   Комуникативни умения в общата медицинската практика - приложение, проблемни комуникации, обучение / Цветелина Валентинова . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 134 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-756-277-6 

  

Сист. No: 23182

- 16 -

36409  

Василева, Маргрета

   Електротехнически материали / Маргрета Василева . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 131 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-337-4 

  

Сист. No: 23006

Анатомия. Хистология. Ембриология. Цитология

- 17 -

36415  

Ванков, Ванко и др.

   Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Ванко Ванков, Георги Гълъбов ; Ред. Мария Ванкова . - Варна : Стено, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-241-179-4 

   Част 3. Сърдечносъдова система и лимфоидни органи

   

  

Сист. No: 23041

Биохимия на човека

- 18 -

  

Oxidative Stress  : Eustress and Distress /  Ed. Helmut Sies . - Cambridge, Massachusetts : Elsevier Science & Technology, 2020 . - 878 p.

   ID 5977192
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128196960 

  

Сист. No: 22880

Хигиена на труда

- 19 -

36424  

Стоилова, Ирена

   Увреждания на гръбначния стълб при работещи в условията на професионален риск / Ирена Стоилова . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 175 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-756-276-9 

  

Сист. No: 23178

Хигиена на хранене

- 20 -

  

Oxford Handbook of Nutrition and Dietetics  /  Ed. Joan Webster-Gandy, Angela Madden, Michelle Holdsworth . - 3. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 961 p. . -  (Oxford Medical Handbooks Ser.)

   ID 6245708
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192520630 

  

Сист. No: 23112

Здравеопазване. Социална медицина

- 21 -

  

Harris, Randall E.

   Epidemiology of Chronic Disease : Global Perspectives / Randall E. Harris . - 2. ed. . - Burlington : Jones and Bartlett, 2019 . - 3091 p.

   ID 5741054
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781119398899 

  

Сист. No: 22851

- 22 -

  

Peacock, Janet L. et al.

   Oxford Handbook of Medical Statistics / Janet L. Peacock, Phil J. Peacock . - 2. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 641 p. . -  (Oxford Medical Handbooks Ser.)

   ID 6230109
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780191061240 

  

Сист. No: 23109

- 23 -

  

Unnithan, Maya

   Fertility, Health and Reproductive Politics : Re-Imagining Rights in India / Maya Unnithan . - Abingdon : Taylor & Francis, 2019 . - 249 p.

   ID 5746990
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781138610965 

  

Сист. No: 22992

- 24 -

36441  

Баташки, Илия и др.

   Управлението на болниците - ключов момент в реформата на здравеопазването в Република България / Илия Баташки, Никола Ананощев ; Ред. Никола Ананощев . - София : "Мениджмънт Бизнес Машин" ООД, 2022 . - 212 с. ; 19 см

   Дар от авторите

   ISBN 978-619-922117-0-0 

  

Сист. No: 23341

- 25 -

36420  

Веков, Тони

   Икономика на здравеопазването /  Ред. Тони Веков, Тони Веков, Петко Салчев, Славейко Джамбазов, Емил Велчовски . - София : Български кардиологичен институт, 2022 . - 590 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7184-08-2 

  

Сист. No: 19675

- 26 -

36411  

Костадинова, Тодорка и др.

   Рекреативен мениджмънт : Учебник за студенти по здравен мениджмънт / Тодорка Костадинова, Галина Петрова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 203 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-339-8 

  

Сист. No: 23014

- 27 -

36442  

Управлението на многопрофилните болници - нови подходи и тенденции  /  Ред. Никола Ананощев, Никола Ананощев, Жени Стайкова, Илия Баташки, Златка Ямболиева . - София : "Мениджмънт Бизнес Машин" ООД, 2021 . - 220 с. ; 19 см

   Дар от авторите

   ISBN 978-619-188-743-9 

  

Сист. No: 23344

Фармакология

- 28 -

  

Biochemistry of Drug Resistance  /  Ed. Sarfraz Ahmed . - Cham : Springer International Publishing AG, 2021 . - 559 p.

   ID 6691641
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030763206 

  

Сист. No: 23121

- 29 -

  

Emmett, Stevan R. et al.

   Clinical Pharmacology for Prescribing / Stevan R. Emmett, Hill Nicola, Federico Dajas-Bailador . - New York : Oxford University Press, 2019 . - 753 p.

   ID 6185229
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192585639 

  

Сист. No: 23103

- 30 -

  

Pharmacoepigenetics  /  Ed. Ramon Cacabelos . - London : Elsevier Science & Technology, 2019

   ID 5785419
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128139400 

   Vol. 10

   

  

Сист. No: 22857

- 31 -

  

Seifert, Roland

   Basic Knowledge of Pharmacology / Roland Seifert . - Cham : Springer International Publishing AG, 2019 . - 487 p.

   ID 5926796
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

  

Сист. No: 23088

Фармация. Фармакотерапия

- 32 -

36427  

BCD 2022  : Briefly. Clinic and drugs 2022 /  Ed. Zahariy Krastev . - Sofia : Zoom Design, 2022 . - 369 p.

   Дар от Проф. Захари Кръстев

   ISBN 978-619-91757-4-3 

  

Сист. No: 23207

- 33 -

  

Drug Development for Cancer and Diabetes  : A Path To 2030 /  Ed. K. Saravanan . - Burlington : Apple Academic Press, Incorporated, 2020 . - 393 p.

   ID 6235709
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781000649949 

  

Сист. No: 22912

- 34 -

  

Drug Discovery and Development  /  Ed. James J. O'Donnell . - 3. ed. . - Abingdon : Taylor & Francis, 2019 . - 697 p.

   ID 5982974
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781351625142 

  

Сист. No: 23092

- 35 -

  

Solate, Jeffrey T.

   Dictionary of Pharmaceutical Dosage Forms / Jeffrey T. Solate . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2020 . - 169 p.

   ID 6369322
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781351659574 

  

Сист. No: 23118

- 36 -

  

Watson, Jennie et al.

   Pharmacy Practice E-book / Jennie Watson, Louise Cogan . - 6. ed. . - New Delhi : Elsevier, 2019 . - 463 p.

   ID 5843097
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780702074288 

  

Сист. No: 22861

- 37 -

36435  

Богданова, Светла и др.

   Въведение във фармакокинетиката / Светла Богданова, Цвета Сарафска . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 395 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5325-6 

  

Сист. No: 23256

- 38 -

36419  

Инструментални методи във фармацевтичния анализ  / Данка Обрешкова, Стефка Иванова, Александър Пъшев, Мартин Шарков . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2021 . - 173 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-756-270-7 

  

Сист. No: 23126

- 39 -

36417  

Клик 2022  : Кратко, лекарства и клиника 2022 /  Ред. Захарий Кръстев . - София : Зум дизайн, 2022 . - 440 с.

   Дар от Проф. Захари Кръстев

   ISBN 987-619-91757-3-6 

  

Сист. No: 23123

- 40 -

III 25166  

Фармакогнозия  : Учебна тетрадка - протокол за студенти по фармация /  Ред. Стефан Николов . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-756-278-3 

   Част I

   

  

Сист. No: 23357

Физиотерапия. Кинезитерапия

- 41 -

  

Oxford Handbook of Rehabilitation Medicine  /  Ed. Manoj Sivan . - 3. ed. . - New York : Oxford University Press, 2019 . - 689 p. . -  (Oxford Medical Handbooks Ser.)

   ID 5905187
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780191088254 

  

Сист. No: 23086

- 42 -

III 25164  

Кънчев, Давид

   Геронтология, гериатрия и физиотерапия / Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима, 2021 . - 319 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-239-646-6 

  

Сист. No: 23194

Токсикология

- 43 -

  

Barile, Frank A.

   Barile's Clinical Toxicology : Principles and Mechanisms / Frank A. Barile . - 3. ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2019 . - 623 p.

   ID 5755882
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781498765381 

  

Сист. No: 22994

Диагностика

- 44 -

  

Bickley, Lynn S.

   Bates' Guide to Physical Examination and History Taking / Lynn S. Bickley . - 13 ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2020 . - 1727 p.

   ID 6743426
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781975109950 

  

Сист. No: 22883

- 45 -

  

Clark's Procedures in Diagnostic Imaging  : A System-Based Approach . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2020 . - 769 p.

   ID 6129634
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781444137231 

  

Сист. No: 23097

- 46 -

  

Clift, Ian C.

   Clinical Immunodiagnostics: Laboratory Principles and Practices : Laboratory Principles and Practices / Ian C. Clift . - Burlington : Jones and Bartlett, 2020 . - 886 p.

   ID 6166913
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781284173048 

  

Сист. No: 22900

- 47 -

  

Dasgupta, Amitava et al.

   Accurate Results in the Clinical Laboratory : A Guide to Error Detection and Correction / Amitava Dasgupta, Jorge L. Sepulveda . - 2. ed. . - London : Elsevier, 2019 . - 512 p.

   ID 5837772
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128137772 

  

Сист. No: 22860

- 48 -

  

Diagnostic Ultrasound  : Physics and Equipment /  Ed. Peter R. Hoskins, Kevin Martin, Abigail Thrush . - 3. ed. . - Boca Raton : CRC Press, 2019 . - 401 p.

   ID 5763073
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780429649806 

  

Сист. No: 22997

- 49 -

  

General Radiography  : Principles and Practices /  Ed. Christopher M. Hayre, William A. S Cox . - Abingdon : Taylor & Francis, 2020 . - 273 p. . -  (Medical Imaging in Practice Ser.)

   ID 6240760
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781000070064 

  

Сист. No: 23110

- 50 -

  

Saenz, Rocky C.

   Top 3 Differentials in Gastrointestinal Imaging : A Case Review / Rocky C. Saenz . - New York : Thieme, 2019 . - 332 p.

   ID 5749966
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781626233591 

  

Сист. No: 22853

- 51 -

  

Seeram, Euclid

   Digital Radiography : Physical Principles and Quality Control / Euclid Seeram . - 2. ed. . - Singapore : Springer International Publishing AG, 2019 . - 243 p.

   ID 5647771
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192543486 

  

Сист. No: 22953

- 52 -

  

Shen, Chang-Hui

   Diagnostic Molecular Biology / Chang-Hui Shen . - London : Elsevier Science & Technology, 2019 . - 474 p.

   ID 5743809
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128028674 

  

Сист. No: 22852

- 53 -

  

Simpson, Scott A. et al.

   The Clinical Interview : Skills for More Effective Patient Encounters / Scott A. Simpson, Anna K. McDowell . - Abingdon : Taylor & Francis, 2020 . - 215 p.

   ID 5813190
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780429793455 

  

Сист. No: 23075

Терапия. Интензивна терапия. Профилактика

- 54 -

  

Jain, Kewal K.

   Textbook of Personalized Medicine / Kewal K. Jain . - 3 ed. . - Cham : Springer International Publishing AG, 2020 . - 770 p.

   ID 6455843
   http://ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030620806 

  

Сист. No: 23120

- 55 -

36438  

Ръководство по лъчелечение  : Предназначено за студенти по медицина, медицинска физика, рентгенови лаборанти и специализанти по лъчелечение /  Ред. Лена Маринова, Васка Василева . - Русе : Дема Прес, 2021 . - 197 с. ; 22 см

   Дар от клиниката по лъчелечение

   ISBN 978-619-7546-58-3 

  

Сист. No: 23302

- 56 -

36429  

Сергиева, Катя

   Линейните ускорители в съвременната лъчетерапия : Учебно ръководство за рентгенови лаборанти / Катя Сергиева . - Варна : Стено, 2021 . - 98 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-155-8 

  

Сист. No: 23246

- 57 -

36439  

Терапевтична афереза  . - Прераб. и доп. изд. на том 1 и том 2 . - София : АИ "Проф. Марин Дринов", 2022 . - 120 с. ; 22 см

   Дар - БАН

   ISBN 978-619-245-200-1 

  

Сист. No: 23307

Сестрински грижи

- 58 -

  

Dimensions on Nursing Teaching and Learning  : Supporting Nursing Students in Learning Nursing /  Ed. Sheila Cunningham . - Cham : Springer International Publishing AG, 2020 . - 110 p.

   ID 6141309
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030397678 

  

Сист. No: 23098

- 59 -

  

Oxford Textbook of Palliative Nursing  /  Ed. Betty Rolling Ferrell, Judith A. Paice . - New York : Oxford University Press, 2019 . - 935 p.

   ID 5745794
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780190862381 

  

Сист. No: 22990

- 60 -

36447  

Борисова, Силвия и др.

   Акушерски дейности и грижи при соматични заболявания / Силвия Борисова, Валя Димитрова, Славена Илиева . - Варна : Медицински факултет - Варна, 2021 . - 158 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-345-9 

  

Сист. No: 23390

- 61 -

36437  

Иванова, Диана Кръстева

   Учебник по сестрински грижи : Теоретични аспекти на обучението по сестрински грижи / Диана Кръстева Иванова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 151 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-5308-9 

  

Сист. No: 23258

- 62 -

36410  

Николова, Мариана и др.

   Сестрински процес в хирургичната сестринска практика : Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи" / Мариана Николова, Силвия Борисова . - 2. прераб. изд. . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 187 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-221-341-1 

  

Сист. No: 23007

Спешна медицина

- 63 -

  

Communication in Emergency Medicine  /  Ed. Maria E. Moreira, Andrew French . - New York : Oxford University Press, 2019 . - 337 p.

   ID 5799329
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780190852924 

  

Сист. No: 23037

- 64 -

  

Emergencies in Anaesthesia  /  Ed. Alastair Martin, Keith Allman, Andrew McIndoe . - 3. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 594 p. . -  (Emergencies In... Ser.)

   ID 6346775
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780191075674 

  

Сист. No: 23116

- 65 -

  

Wyatt, Jonathan P.

   Oxford Handbook of Emergency Medicine / Jonathan P. Wyatt, Robert G. Taylor, Kerstin De Wit, Emily J. Hotton . - 5. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 804 p. . -  (Oxford Medical Handbooks Ser.)

   ID 6268834
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192548290 

  

Сист. No: 23113

Патология

- 66 -

  

Bain, Barbara J. et al.

   Bone Marrow Pathology / Barbara J. Bain, David M. Clark, Bridget S. Wilkins . - 5. ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2019 . - 738 p.

   ID 5725413
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

  

Сист. No: 22850

- 67 -

  

Muir's Textbook of Pathology  /  Ed. Simon C. Herrington . - 16 ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2020 . - 609 p.

   ID 6034254
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780429629402 

  

Сист. No: 23096

- 68 -

  

Ramrakha, Punit et al.

   Oxford Handbook of Acute Medicine / Punit Ramrakha, Kevin Moore, Amir Sam . - 4. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 971 p. . -  (Oxford Medical Handbooks Ser.)

   ID 5745567
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192517951 

  

Сист. No: 22959

Алергология и имунология

- 69 -

  

Clift, Ian C.

   Clinical Immunodiagnostics: Laboratory Principles and Practices : Laboratory Principles and Practices / Ian C. Clift . - Burlington : Jones and Bartlett, 2020 . - 886 p.

   ID 6166913
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781284173048 

  

Сист. No: 22900

- 70 -

  

Severe Asthma in Children and Adolescents  : Mechanisms and Management /  Ed. Erick Forno, Sejal Saglani . - Cham : Springer International Publishing AG, 2019 . - 361 p.

   ID 5978967
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030274313 

  

Сист. No: 23090

- 71 -

  

Spickett, Gavin

   Oxford Handbook of Clinical Immunology and Allergy / Gavin Spickett . - 4. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 705 p. . -  (Oxford Medical Handbooks Ser.)

   ID 6185215
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192506658 

  

Сист. No: 23100

- 72 -

78869  

Th 17 cells in health and disease  /  Ed. Tsvetelina Velikova . - New York : Nova Science Publishers, 2020 ; 20 см . -  (Immunology and Immune System Disorders)

   Дар от д-р Цветелина Великова

   ISBN 978-1-53617-152-5 

  

Сист. No: 23192

- 73 -

36426  

Казанджиева, Жана

   Светът на дерматоалергологията / Жана Казанджиева . - София : "Спектро дизайн" ООД, 2021 . - 248 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92008-0-5 

  

Сист. No: 23204

Вътрешни болести

- 74 -

36430  

Ръководство по пропедевтика на вътрешните болести  /  Ред. Венцислава Пенчева, Огнян Георгиев . - София : Арсо, 2022 . - 304 с. ; 21 см

   Дар от доц. Венцислава Пенчева

   ISBN 978-619-197-068-1 

  

Сист. No: 23250

Болести на сърце и сърдечно-съдова система

- 75 -

  

Cardiac Pacing and ICDs  /  Ed. Kenneth A. Ellenbogen, Karoly Kaszala . - 7. ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2020 . - 467 p.

   ID 6199837
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781119578352 

  

Сист. No: 22910

- 76 -

  

Hampton, John R. et al.

   The ECG Made Practical / John R. Hampton, David Adlam . - 7 ed. . - New York : Elsevier, 2019 . - 343 p.

   ID 5703987
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780702075452 

  

Сист. No: 22848

- 77 -

  

Jones, Shirley A .

   ECG Mastery : Improving Your ECG Interpretation Skills / Shirley A . Jones . - 2. ed. . - Oxford : F. A. Davis Company, 2020 . - 362 p.

   ID 5973842
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780803699120 

  

Сист. No: 22879

- 78 -

36421  

Stancheva, Nadya et al.

   ECG handbook for medical students / Nadya Stancheva, Konstantin Gospodinov, Snezhana Tisheva . - Pleven : Medical University - Pleven, 2021 . - 48 o. ; 19 cm

   

   ISBN 978-954-756-274-5 

  

Сист. No: 23149

- 79 -

  

The ESC Handbook on Cardiovascular Pharmacotherapy  /  Ed. Juan Carlos Kaski, Keld Per Kjeldsen . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 961 p. . -  (The European Society of Cardiology Ser.)

   ID 5763581
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780191078132 

  

Сист. No: 23018

- 80 -

36408  

Белодробна хипертония и белодробен тромбоемболизъм  /  Ред. Златка Янкова, Иво Петров . - София : Централна медицинска библиотека, 2022 . - 182 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7491-43-2 

  

Сист. No: 23004

- 81 -

36431  

Иванова, Диана Кръстева

   Медико-социални фактори при пациенти с исхемична болест на сърцето / Диана Кръстева Иванова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5349-2 

  

Сист. No: 23252

- 82 -

36405  

Раев, Димитър

   Амбулаторно монитониране на артериалното налягане : Практическо ръководство / Димитър Раев . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 231 с. ; 23 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7491-40-1 

  

Сист. No: 22821

- 83 -

36416  

Станчева, Надя и др.

   ЕКГ наръчник за студенти по медицина / Надя Станчева, Константин Господинов, Снежана Тишева . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 48 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-756-271-4 

  

Сист. No: 23042

- 84 -

36428  

Ташева, Ивета

   Ендоваскуларно лечение на комбинирана периферно-артериална и коронарна болест / Ивета Ташева . - София : Просвета, 2022 . - 119 с. ; 23 см

   Дар от авторката д-р Ивета Тошева

   ISBN 978-954-014198-5 

  

Сист. No: 23241

Болести на дихателни органи. Оториноларингология

- 85 -

  

Hess, Dean R. et al.

   Respiratory Care : Principles and Practice / Dean R. Hess, Neil R. MacIntyre, William F. Galvin . - 4. ed. . - Burlington : Jones and Bartlett, 2020 . - 3841 p.

   ID 5996673
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781284210538 

  

Сист. No: 22885

- 86 -

  

Musiek, Frank E. et al.

   Disorders of the Auditory System / Frank E. Musiek, Jennifer B. Shinn, Jane A. Baran . - 2. ed. . - Dublin : Plural Publishing, 2019 . - 545 p.

   ID 6135247
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781635502299 

  

Сист. No: 22892

- 87 -

36408  

Белодробна хипертония и белодробен тромбоемболизъм  /  Ред. Златка Янкова, Иво Петров . - София : Централна медицинска библиотека, 2022 . - 182 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7491-43-2 

  

Сист. No: 23004

- 88 -

36440  

Маринов, Цветомир

   Анестезиологични предизвикателства при хирургия на ларинкса / Цветомир Маринов, Тодор Попов . - София : Медицински университет - София, 2021 . - 297 с. ; 20 см

   Дар от д-р Цветомир Маринов

   ISBN 978-619-92036-0-6 

  

Сист. No: 10138

- 89 -

36434  

Шивачев, Христо

   Диагностика и лечение на парапневмотичните плевро-пулмонални усложнения в детската възраст / Христо Шивачев . - Пловдив : Лакс бук, 2021 . - 182 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-189-181-8 

  

Сист. No: 23255

Болести на храносмилателната система

- 90 -

  

Saenz, Rocky C.

   Top 3 Differentials in Gastrointestinal Imaging : A Case Review / Rocky C. Saenz . - New York : Thieme, 2019 . - 332 p.

   ID 5749966
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781626233591 

  

Сист. No: 22853

- 91 -

  

Soreide, Kjetil et al.

   Textbook of Pancreatic Cancer : Principles and Practice of Surgical Oncology / Kjetil Soreide, Stefan Stattner . - Cham : Springer, 2021 . - 1318 p.

   ID 6471489
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030537869 

  

Сист. No: 22918

Стоматология

- 92 -

  

Greenwood, Mark et al.

   General Medicine and Surgery for Dental Practitioners / Mark Greenwood, John G. Meechan . - 3. ed. . - London : Springer International Publishing AG ; British Dental Association, 2019 . - 257 p.

   ID 5615388
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783319977379 

  

Сист. No: 22951

- 93 -

  

Malamos, Dimitris

   Clinical Guide to Oral Diseases / Dimitris Malamos, Crispian Scully : John Wiley & Sons . - 445 p.

   ID 6438335
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781119328131 

  

Сист. No: 22921

- 94 -

  

Oxford Handbook of Clinical Dentistry  : Oxford Medical Handbooks Ser. /  Ed. Bethany Rushworth, Anastasios Kanatas . - 7 ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 865 p.

   ID 6372427
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192568410 

  

Сист. No: 23119

- 95 -

  

Peсarrocha-Diago, Miguel

   Atlas of Immediate Dental Implant Loading /  Ed. Miguel Peсarrocha-Diago, Ugo Covani, Luis Cuadrado . - Cham : Springer International Publishing AG, 2019 . - 381 p.

   ID 5916657
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030055462 

  

Сист. No: 22919

- 96 -

  

Practical Procedures in Implant Dentistry  /  Ed. Christopher C. K. Ho . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2021 . - 433 p.

   ID 6683024
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781119399162 

  

Сист. No: 22942

- 97 -

  

Rodrigues, Antonio

   Treatment Planning in Restorative Dentistry and Implant Prosthodontics / Antonio Rodrigues . - Chicago : Quintessence Publishing Co, 2019 . - 322 p.

   ID 5993323
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781647240028 

  

Сист. No: 22884

- 98 -

  

Slayton, Rebecca L. et al.

   Traumatic Dental Injuries in Children : A Clinical Guide to Management and Prevention / Elizabeth A. Palmer, Rebecca L. Slayton . - Cham : Springer, 2020 . - 184 p.

   ID 5851261
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030257934 

  

Сист. No: 23080

- 99 -

36413  

Стоянова, Десислава

   Основни принципи, правила и протоколи на работа в денталното асистиране / Десислава Стоянова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 158 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-343-5 

  

Сист. No: 23023

- 100 -

36443  

Шопова, Добромира

   Денталният асистент в протетичната дентална медицина / Добромира Шопова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 152 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-07-5304-1 

  

Сист. No: 23355

Болести на кръвотворните органи и лимфната система

- 101 -

  

Anderson, Shauna C. et al.

   Anderson's Atlas of Hematology / Shauna C. Anderson, Kelia B. Poulsen . - 3. ed. . - Burlington : Jones and Bartlett, 2020 . - 961 p.

   ID 6000171
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781975118273 

  

Сист. No: 22886

- 102 -

  

Rollig, Christoph et al.

   Acute Myeloid Leukemia / Christoph Rollig, Gert J. Ossenkoppele . - New York : Springer International Publishing AG, 2021 . - 355 p.

   ID 6627527
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

  

Сист. No: 22939

Болести на ендокринна система. Метаболитни болести

- 103 -

  

Donnelly, Richard

   Handbook of Diabetes / Richard Donnelly, Rudy Bilous, Iskandar Idris . - 5 ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2021 . - 309 p.

   ID 6577246
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781118975992 

  

Сист. No: 22938

- 104 -

  

Drug Development for Cancer and Diabetes  : A Path To 2030 /  Ed. K. Saravanan . - Burlington : Apple Academic Press, Incorporated, 2020 . - 393 p.

   ID 6235709
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781000649949 

  

Сист. No: 22912

- 105 -

  

The Foot in Diabetes  /  Ed. Andrew J. M. Boulton, Gerry Rayman, Dane K. Wukich . - 5. ed. . - Oxford : John Wiley & Sons, 2020 . - 571 p.

   ID 6173683
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781119445883 

  

Сист. No: 22901

- 106 -

36407  

Хайрабедян, Сорен

   Роля на инфламазомната вродена имунна сигнализация за нарушаване на кръвно-тестисната бариера като адаптивен механизъм, водещ до инфертилитет / Сорен Хайрабедян . - София : АИ "Проф. Марин Дринов", 2022 . - 230 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-245-175-2 

  

Сист. No: 23005

Онкология

- 107 -

  

Cancer Immunotherapy  /  Ed. David Teplow . - Cambridge, Massachusetts : Elsevier Science & Technology, 2019 . - 354 p. . -  (Progress in Molecular Biology and Translate ; 164)

   ID 5847427
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128165768 

  

Сист. No: 22866

- 108 -

  

Drug Development for Cancer and Diabetes  : A Path To 2030 /  Ed. K. Saravanan . - Burlington : Apple Academic Press, Incorporated, 2020 . - 393 p.

   ID 6235709
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781000649949 

  

Сист. No: 22912

- 109 -

  

Hoskins, Peter R.

   Clinical Oncology : Basic Principles and Practice / Peter R. Hoskins . - 5 ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2020 . - 399 p.

   ID 6192105
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781351972000 

  

Сист. No: 23122

- 110 -

  

Soreide, Kjetil et al.

   Textbook of Pancreatic Cancer : Principles and Practice of Surgical Oncology / Kjetil Soreide, Stefan Stattner . - Cham : Springer, 2021 . - 1318 p.

   ID 6471489
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030537869 

  

Сист. No: 22918

- 111 -

36436  

Георгиева, Златка

   Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст / Златка Георгиева . - Велико Търново : Св. св. Кирил и Методий, 2022 . - 214 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-619-208-279-6 

  

Сист. No: 23257

- 112 -

36418  

Трайчева, Боряна

   Специални акушерски грижи в онкогинекологията / Боряна Трайчева . - София : Централна медицинска библиотека, 2022 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7491-48-7 

  

Сист. No: 23125

Урология. Болести на бъбреци. Андрология

- 113 -

  

Blandy's Urology  /  Ed. Omar Aboumarzouk . - 3 ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2019 . - 884 p.

   ID 5720835
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781118863367 

  

Сист. No: 22849

- 114 -

  

Braund, Rhiannon

   Renal Medicine and Clinical Pharmacy / Rhiannon Braund . - Cham : Springer International Publishing AG, 2020 . - 166 зл . -  (Advanced Clinical Pharmacy)

   ID 6270603
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030376550 

  

Сист. No: 23114

Кожни болести и болести на съединителна тъкан

- 115 -

36412  

Dermatology and venereology  : Handbook for medical dental and pharmacy students /  Ed. Sonya Marina . - 2 ed. . - Varna : Medical University - Varna, 2020 . - 208 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-619-221-237-7 

  

Сист. No: 23022

- 116 -

  

Mann, Margaret W. et al.

   Handbook of Dermatology : A Practical Manual / Margaret W. Mann, Daniel L. Popkin . - 2. ed. . - New York : John Willey & Sons, 2019 . - 419 p.

   ID 5893263
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781118408537 

  

Сист. No: 22874

- 117 -

36426  

Казанджиева, Жана

   Светът на дерматоалергологията / Жана Казанджиева . - София : "Спектро дизайн" ООД, 2021 . - 248 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92008-0-5 

  

Сист. No: 23204

Болести на опорно-двигателния апарат

- 118 -

36422  

Овчаров, Младен

   Оперативно лечение на лумбални дискови хернии / Младен Овчаров . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 149 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-756-269-1 

  

Сист. No: 23176

- 119 -

36424  

Стоилова, Ирена

   Увреждания на гръбначния стълб при работещи в условията на професионален риск / Ирена Стоилова . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 175 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-756-276-9 

  

Сист. No: 23178

Болести на нервната система. Психически болести

- 120 -

  

Bipolar II Disorder  : Recognition, Understanding, and Treatment /  Ed. Holly A. Shwarz, Trisha Suppes . - Washington : American Psychiatric Association (APA), 2019 . - 324 p.

   ID 5829606
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781615372591 

  

Сист. No: 22859

- 121 -

  

Glatt, Stephen J. et al.

   Schizophrenia / Stephen J. Glatt, Stephen V. Faraone, Ming T. Tsuang . - 4. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 161 p.

   ID 5626390
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192543486 

  

Сист. No: 22952

- 122 -

  

Innes, Anthea et al.

   Dementia / Anthea Innes, Lesley Calvert, Gail Bowker . - Abingdon : Taylor & Francis, 2020 . - 181 p. . -  (The Basics Ser.)

   ID 6228915
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781317484639 

  

Сист. No: 23107

- 123 -

  

Semple, David et al.

   Oxford Handbook of Psychiatry / David Semple, Roger Smyth . - 4. ed. . - New York : Oxford University Press, 2019 . - 1193 p.

   
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780192514967 

  

Сист. No: 23076

- 124 -

  

Stress: Physiology, Biochemistry, and Pathology  : Handbook of Stress Series /  Ed. George Fink . - London : Elsevier Science & Technology, 2019

   ID 5633147
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128131473 

   Volume 3

   

  

Сист. No: 22841

- 125 -

  

Warlow's Stroke  : Practical Management /  Ed. Malcolm Macleod, Graeme J. Hankey, Philip B. Gorelick . - 4. ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2019 . - 1023 p.

   ID 5649680
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781118492420 

  

Сист. No: 22847

Инфекциозни, вирусни и паразитни болести

- 126 -

  

Andersen, Bjorg Marit

   Prevention and Control of Infections in Hospitals : Practice and Theory / Bjorg Marit Andersen . - Cham : Springer International Publishing AG, 2019 . - 1090 p.

   ID 5720205
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783319999210 

  

Сист. No: 22954

- 127 -

  

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  : Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, and Therapeutics /  Ed. Shailendra K. Saxena . - Singapore : Springer Singapore, 2020 . - 224 p.

   ID 6187130
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9789811548147 

  

Сист. No: 23105

- 128 -

III 25165  

COVID-19 - Мултидисциплинарен научен обзор  : Сборник доклади и резюмета . - Стара Загора : Тракийски университет, 2021 . - 137 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-338-180-7 

  

Сист. No: 23356

- 129 -

36423  

Дойчинова, Цеца

   Пневмококови инфекции на централната нервна система / Цеца Дойчинова . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 131 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-756-265-3 

  

Сист. No: 23177

Епидемиология на инфекциозни, вирусни и паразитни болести

- 130 -

  

Friis, Robert H. et al.

   Epidemiology for Public Health Practice / Robert H. Friis, Thomas A. Sellers . - 6 ed. . - Burlington : Jones and Bartlett, 2020 . - 1353 p.

   ID 6135107
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781284175448 

  

Сист. No: 22890

Гинекология. Акушерство

- 131 -

  

Nelson-Piercy, Catherine

   Handbook of Obstetric Medicine / Catherine Nelson-Piercy . - 6. ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2020 . - 371 p.

   ID 6282259
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781000173697 

  

Сист. No: 23115

Хирургия

- 132 -

  

Pediatric Surgery  /  Ed. Prem Puri . - 2. ed. . - Berlin : Springer - Verlag, 2019 . - 643 p. . -  (Springer Surgery Atlas Ser.)

   ID 5780772
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783662562826 

  

Сист. No: 23036

- 133 -

  

Soreide, Kjetil et al.

   Textbook of Pancreatic Cancer : Principles and Practice of Surgical Oncology / Kjetil Soreide, Stefan Stattner . - Cham : Springer, 2021 . - 1318 p.

   ID 6471489
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783030537869 

  

Сист. No: 22918

- 134 -

  

Textbook of Surgery  /  Ed. Julian A. Smith . - 4. ed. . - New York : John Wiley & Sons, 2019 . - 816 p.

   ID 6007468
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781119468172 

  

Сист. No: 22887

- 135 -

36414  

Йорданов, Йордан

   Експериментална микрохирургия : Основни принципи и техники / Йордан Йорданов . - 2. доп. изд. . - София : Централна медицинска библиотека, 2022 . - 103 с. ; 24 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7491-46-3 

  

Сист. No: 23040

- 136 -

36440  

Маринов, Цветомир

   Анестезиологични предизвикателства при хирургия на ларинкса / Цветомир Маринов, Тодор Попов . - София : Медицински университет - София, 2021 . - 297 с. ; 20 см

   Дар от д-р Цветомир Маринов

   ISBN 978-619-92036-0-6 

  

Сист. No: 10138

- 137 -

36446  

Николов, Димитър

   Хирургично лечение на нативен и протезен клапен ендокардит / Димитър Николов . - София : АИ "Проф. Марин Дринов", 2022 . - 161 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-245-209-4 

  

Сист. No: 23387

- 138 -

36422  

Овчаров, Младен

   Оперативно лечение на лумбални дискови хернии / Младен Овчаров . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 149 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-756-269-1 

  

Сист. No: 23176

Анестезиология

- 139 -

  

Emergencies in Anaesthesia  /  Ed. Alastair Martin, Keith Allman, Andrew McIndoe . - 3. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 594 p. . -  (Emergencies In... Ser.)

   ID 6346775
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780191075674 

  

Сист. No: 23116

- 140 -

36440  

Маринов, Цветомир

   Анестезиологични предизвикателства при хирургия на ларинкса / Цветомир Маринов, Тодор Попов . - София : Медицински университет - София, 2021 . - 297 с. ; 20 см

   Дар от д-р Цветомир Маринов

   ISBN 978-619-92036-0-6 

  

Сист. No: 10138

Очни болести

- 141 -

  

Biousse, Valery et al.

   Neuro-Ophthalmology Illustrated / Valery Biousse, Nancy J. Newman . - 3. ed. . - New York : Thieme Medical Publishers, 2019 . - 696 p.

   ID 5985892
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781684200757 

  

Сист. No: 22881

- 142 -

  

Genetics and Genomics of Eye Disease  : Advancing to Precision Medicine /  Ed. Xiaoi Raimond Gao . - London : Elsevier Science & Technology, 2019 . - 386 p.

   ID 5896735
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9780128167274 

  

Сист. No: 22877

- 143 -

36433  

Казакова, Дида

   Невропротекцията и неврорегенерация : Перспективи в лечението на тлаукомата / Дида Казакова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 86 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-07-5290-7 

  

Сист. No: 23254

Педиатрия

- 144 -

  

Esland, Joe et al.

   Paediatrics : A Clinical Handbook / Joe Esland, Anouska Lerner, Khan Afir . - Banbury : Scion Publishing, 2019 . - 328 p.

   ID 6151021
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781911510413 

  

Сист. No: 22895

- 145 -

III 25167  

Illustrated textbook of paediatrics  /  Ed. Tom Lissauer, Will Carroll, Alen Craft . - 5. ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2018 . - 583 p. ; 26 cm

   Дар от д-р Стефан Чифудов

   ISBN 978-0-7234-3871-7 

  

Сист. No: 23364

- 146 -

  

Jones, Tracey

   The Student Guide to the Newborn Infant Physical Examination /  Ed. Tracey Jones . - Abingdon : Taylor & Francis, 2019 . - 249 p.

   ID 4912430
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781351617789 

  

Сист. No: 22949

- 147 -

  

Nelson's Neonatal Antimicrobial Therapy  /  Ed. Joseph B. Cantey, Jason Sauberan . - Itasca : American Academy of Pediatrics, 2019 . - 97 p.

   ID 5764486
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781610023191 

  

Сист. No: 22854

- 148 -

  

Neonatology for Primary Care  /  Ed. Deborah E. Campbell . - 2 ed. . - Itasca : American Academy of Pediatrics, 2020 . - 1344 p.

   ID 6034269
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9781610022255 

  

Сист. No: 22888

- 149 -

78870  

Oxford handbook of peadiatrics  /  Ed. Robert C. Tasker, Robert J. McClure, Carlo L. Acerini . - 2. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2013 . - 1072 p. ; 18 cm

   

   ISBN 978-0-19-960830 

  

Сист. No: 23366

- 150 -

  

Pediatric Surgery  /  Ed. Prem Puri . - 2. ed. . - Berlin : Springer - Verlag, 2019 . - 643 p. . -  (Springer Surgery Atlas Ser.)

   ID 5780772
   ebookcentral.proquest.com/lib/musofiabg/ 

   ISBN 9783662562826 

  

Сист. No: 23036

- 151 -

36434  

Шивачев, Христо

   Диагностика и лечение на парапневмотичните плевро-пулмонални усложнения в детската възраст / Христо Шивачев . - Пловдив : Лакс бук, 2021 . - 182 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-189-181-8 

  

Сист. No: 23255

История на медицината и здравеопазването

- 152 -

III 25171  

60 години Медицински университет - Варна. "Дигитализация, телекомуникация и изкуствен интелект"  : Международна интердисциплинарна виртуална среща "Алумни клуб приятели", 19 - 21.03.2021 : Сборник доклади . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 165 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-221-348-0 

  

Сист. No: 23388

- 153 -

III 25156  

Алманах 1961-2021.  /  Ред. Валентин Игнатов . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 30 см

   

   ISBN 978-619-221-335-0 

   Том 2. Биографичен справочник

   

  

Сист. No: 23015


 Индекс по АВТОРИ

Aboumarzouk, Omar 113 
Acerini, Carlo L. 149 
Adlam, David 76 
Afir, Khan 144 
Ahmed, Sarfraz 28 
Allman, Keith 64 139 
Andersen, Bjorg Marit 126 
Anderson, Shauna C. 101 
Bain, Barbara J. 66 
Baldwin, Andrew 12 
Baran, Jane A. 86 
Barile, Frank A. 43 
Berry, Miriam 5 
Bickley, Lynn S. 44 
Bilous, Rudy 103 
Biousse, Valery 141 
Boulton, Andrew J. M. 105 
Bowker, Gail 122 
Braund, Rhiannon 114 
Cacabelos, Ramon 10 30 
Calvert, Lesley 122 
Campbell, Deborah E. 148 
Cantey, Joseph B. 147 
Carroll, Will 145 
Clark, David M. 66 
Clarke, Angus 7 
Clift, Ian C. 46 69 
Cogan, Louise 36 
Covani, Ugo 95 
Cox, William A. S 49 
Craft, Alen 145 
Cuadrado, Luis 95 
Cunningham, Sheila 58 
Dajas-Bailador, Federico 29 
Dasgupta, Amitava 47 
De Wit, Kerstin 65 
Donnelly, Richard 103 
Ellenbogen, Kenneth A. 75 
Emmett, Stevan R. 29 
Esland, Joe 144 
Everitt, Hazel 13 
Faraone, Stephen V. 121 
Ferrell, Betty Rolling 59 
Fink, George 124 
Forno, Erick 70 
French, Andrew 63 
Friis, Robert H. 130 
Galvin, William F. 85 
Gao, Xiaoi Raimond 8 142 
Glatt, Stephen J. 121 
Gorelick, Philip B. 125 
Gospodinov, Konstantin 78 
Greenwood, Mark 92 
Hampton, John R. 76 
Hankey, Graeme J. 125 
Harden, Ronald M. 4 
Harris, Randall E. 21 
Hayre, Christopher M. 49 
Herrington, Simon C. 67 
Hess, Dean R. 85 
Ho, Christopher C. K. 96 
Holdsworth, Michelle 20 
Hollwarth, Michael E. 132 150 
Hoskins, Peter R. 48 109 
Hotton, Emily J. 65 
Idris, Iskandar 103 
Innes, Anthea 122 
Jain, Kewal K. 9 54 
Janjua, Aisha 5 
Jones, Richard Martin 3 
Jones, Shirley A . 77 
Jones, Tracey 146 
Kanatas, Anastasios 94 
Kaski, Juan Carlos 79 
Kaszala, Karoly 75 
Kjeldsen, Keld Per 79 
Krastev, Zahariy 32 
Laidlaw, Jennifer M. 4 
Lerner, Anouska 144 
Lissauer, Tom 145 
MacIntyre, Neil R. 85 
Macleod, Malcolm 125 
Madden, Angela 20 
Malamos, Dimitris 93 
Mann, Margaret W. 116 
Marina, Sonya 115 
Martin, Alastair 64 139 
Martin, Kevin 48 
McClure, Robert J. 149 
McDowell, Anna K. 53 
McIndoe, Andrew 64 139 
Meechan, John G. 92 
Moore, Kevin 68 
Moreira, Maria E. 63 
Musiek, Frank E. 86 
Nelson-Piercy, Catherine 131 
Newman, Nancy J. 141 
Nicola, Hill 29 
O'Donnell, James J. 34 
Ossenkoppele, Gert J. 102 
Paice, Judith A. 59 
Palmer, Elizabeth A. 98 
Payne-James, Jason 3 
Peacock, Janet L. 22 
Peacock, Phil J. 22 
Peсarrocha-Diago, Miguel 95 
Popkin, Daniel L. 116 
Poulsen, Kelia B. 101 
Puri, Prem 132 150 
Ramrakha, Punit 68 
Rayman, Gerry 105 
Rodrigues, Antonio 97 
Rollig, Christoph 102 
Rolls, Geoff 1 
Rushworth, Bethany 94 
Saenz, Rocky C. 50 90 
Saglani, Sejal 70 
Sam, Amir 68 
Saravanan, K. 33 104 108 
Sauberan, Jason 147 
Saxena, Shailendra K. 127 
Scully, Crispian 93 
Seeram, Euclid 51 
Seifert, Roland 31 
Sellers, Thomas A. 130 
Semple, David 123 
Sepulveda, Jorge L. 47 
Shen, Chang-Hui 11 52 
Shinn, Jennifer B. 86 
Shwarz, Holly A. 120 
Sies, Helmut 18 
Simon, Chantal 13 
Simpson, Scott A. 53 
Sivan, Manoj 41 
Slayton, Rebecca L. 98 
Smith, Julian A. 134 
Smyth, Roger 123 
Solate, Jeffrey T. 35 
Soreide, Kjetil 91 110 133 
Spickett, Gavin 71 
Stancheva, Nadya 78 
Stattner, Stefan 91 110 133 
Sugand, Kapil 5 
Suppes, Trisha 120 
Tasker, Robert C. 149 
Taylor, Robert G. 65 
Teplow, David 107 
Thrush, Abigail 48 
Tisheva, Snezhana 78 
Tsuang, Ming T. 121 
Unnithan, Maya 23 
Van Drop, Francoise 13 
Velikova, Tsvetelina 72 
Watson, Jennie 36 
Webster-Gandy, Joan 20 
Wilkins, Bridget S. 66 
Willis, Laura 14 
Wukich, Dane K. 105 
Wyatt, Jonathan P. 65 
Ананощев, Никола 24 27 
Баташки, Илия 24 27 
Богданова, Светла 37 
Борисова, Силвия 60 62 
Валентинова, Цветелина 15 
Ванков, Ванко 17 
Ванкова, Мария 17 
Василева, Васка 55 
Василева, Маргрета 16 
Веков, Тони 25 
Велчовски, Емил 25 
Георгиев, Огнян 74 
Георгиева, Златка 2 111 
Господинов, Константин 78 83 
Гълъбов, Георги 17 
Джамбазов, Славейко 25 
Димитрова, Валя 60 
Дойчинова, Цеца 129 
Иванова, Диана Кръстева 61 81 
Иванова, Стефка 38 
Игнатов, Валентин 153 
Илиева, Славена 60 
Йорданов, Йордан 135 
Казакова, Дида 143 
Казанджиева, Жана 73 117 
Костадинова, Тодорка 26 
Кръстев, Захари 32 
Кръстев, Захарий 39 
Кънчев, Давид Руменов 42 
Марина, Соня 115 
Маринов, Цветомир 88 136 140 
Маринова, Лена 55 
Николов, Димитър 137 
Николов, Стефан 40 
Николова, Мариана 62 
Обрешкова, Данка 38 
Овчаров, Младен 118 138 
Пенчева, Венцислава 74 
Петров, Иво 80 87 
Петрова, Галина 26 
Попов, Тодор 88 136 140 
Пъшев, Александър 38 
Раев, Димитър 82 
Салчев, Петко 25 
Сарафска, Цвета 37 
Сергиева, Катя 56 
Стайкова, Жени 27 
Станчева, Надя 78 83 
Стоилова, Ирена 19 119 
Стоянова, Ангелина 6 
Стоянова, Десислава 99 
Ташева, Ивета 84 
Тишева, Снежана 78 83 
Трайчева, Боряна 112 
Хайрабедян, Сорен 106 
Шарков, Мартин 38 
Шивачев, Христо 89 151 
Шопова, Добромира 100 
Ямболиева, Златка 27 
Янкова, Златка 80 87 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

60 години Медицински университет - Варна. "Дигитализация, телекомуникация и изкуствен интелект" 152 
Accurate Results in the Clinical Laboratory 47 
Acute Myeloid Leukemia 102 
Anderson's Atlas of Hematology 101 
Atlas of Immediate Dental Implant Loading 95 
Barile's Clinical Toxicology 43 
Basic Knowledge of Pharmacology 31 
Bates' Guide to Physical Examination and History Taking 44 
BCD 2022 32 
Biochemistry of Drug Resistance 28 
Bipolar II Disorder 120 
Blandy's Urology 113 
Bone Marrow Pathology 66 
Cancer Immunotherapy 107 
Cardiac Pacing and ICDs 75 
Clark's Procedures in Diagnostic Imaging 45 
Classic Case Studies in Psychology 1 
Clinical Guide to Oral Diseases 93 
Clinical Immunodiagnostics: Laboratory Principles and Practices 46 69 
Clinical Oncology 109 
Clinical Pharmacology for Prescribing 29 
Communication in Emergency Medicine 63 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 127 
COVID-19 - Мултидисциплинарен научен обзор 128 
Dementia 122 
Dermatology and venereology 115 
Diagnostic Molecular Biology 11 52 
Diagnostic Ultrasound 48 
Dictionary of Pharmaceutical Dosage Forms 35 
Digital Radiography 51 
Dimensions on Nursing Teaching and Learning 58 
Disorders of the Auditory System 86 
Drug Development for Cancer and Diabetes 33 104 108 
Drug Discovery and Development 34 
ECG handbook for medical students 78 
ECG Mastery 77 
Emergencies in Anaesthesia 64 139 
Epidemiology for Public Health Practice 130 
Epidemiology of Chronic Disease 21 
Essential Skills for a Medical Teacher 4 
Fertility, Health and Reproductive Politics 23 
General Medicine and Surgery for Dental Practitioners 92 
General Radiography 49 
Genetics and Genomics of Eye Disease 8 142 
Handbook of Dermatology 116 
Handbook of Diabetes 103 
Handbook of Obstetric Medicine 131 
Harper's Practical Genetic Counselling 7 
Illustrated textbook of paediatrics 145 
Muir's Textbook of Pathology 67 
Nelson's Neonatal Antimicrobial Therapy 147 
Neonatology for Primary Care 148 
Neuro-Ophthalmology Illustrated 141 
Oxford Handbook for Medical School 5 
Oxford Handbook of Acute Medicine 68 
Oxford Handbook of Clinical Dentistry 94 
Oxford Handbook of Clinical Immunology and Allergy 71 
Oxford Handbook of Clinical Specialties 12 
Oxford Handbook of Emergency Medicine 65 
Oxford Handbook of General Practice 13 
Oxford Handbook of Medical Statistics 22 
Oxford Handbook of Nutrition and Dietetics 20 
Oxford handbook of peadiatrics 149 
Oxford Handbook of Psychiatry 123 
Oxford Handbook of Rehabilitation Medicine 41 
Oxford Textbook of Palliative Nursing 59 
Oxidative Stress 18 
Paediatrics 144 
Pediatric Surgery 132 150 
Pharmacoepigenetics 10 30 
Pharmacy Practice E-book 36 
Practical Procedures in Implant Dentistry 96 
Prevention and Control of Infections in Hospitals 126 
Professional Guide to Diseases 14 
Renal Medicine and Clinical Pharmacy 114 
Respiratory Care 85 
Schizophrenia 121 
Severe Asthma in Children and Adolescents 70 
Simpson's Forensic Medicine 3 
Stress: Physiology, Biochemistry, and Pathology 124 
Textbook of Pancreatic Cancer 91 110 133 
Textbook of Personalized Medicine 9 54 
Textbook of Surgery 134 
Th 17 cells in health and disease 72 
The Clinical Interview 53 
The ECG Made Practical 76 
The ESC Handbook on Cardiovascular Pharmacotherapy 79 
The Foot in Diabetes 105 
The Student Guide to the Newborn Infant Physical Examination 146 
Top 3 Differentials in Gastrointestinal Imaging 50 90 
Traumatic Dental Injuries in Children 98 
Treatment Planning in Restorative Dentistry and Implant Prosthodontics 97 
Warlow's Stroke 125 
Акушерски дейности и грижи при соматични заболявания 60 
Алманах 1961-2021. 153 
Амбулаторно монитониране на артериалното налягане 82 
Анатомия на човека 17 
Анестезиологични предизвикателства при хирургия на ларинкса 88 136 140 
Белодробна хипертония и белодробен тромбоемболизъм 80 87 
Въведение във фармакокинетиката 37 
Геронтология, гериатрия и физиотерапия 42 
Денталният асистент в протетичната дентална медицина 100 
Диагностика и лечение на парапневмотичните плевро-пулмонални усложнения в детската възраст 89 151 
ЕКГ наръчник за студенти по медицина 83 
Експериментална микрохирургия 135 
Електротехнически материали 16 
Ендоваскуларно лечение на комбинирана периферно-артериална и коронарна болест 84 
Икономика на здравеопазването 25 
Инструментални методи във фармацевтичния анализ 38 
Клик 2022 39 
Комуникативни умения в общата медицинската практика - приложение, проблемни комуникации, обучение 15 
Линейните ускорители в съвременната лъчетерапия 56 
Медико-социални фактори при пациенти с исхемична болест на сърцето 81 
Невропротекцията и неврорегенерация 143 
Оперативно лечение на лумбални дискови хернии 118 138 
Основни принципи, правила и протоколи на работа в денталното асистиране 99 
Пневмококови инфекции на централната нервна система 129 
Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст 2 111 
Рекреативен мениджмънт 26 
Роля на инфламазомната вродена имунна сигнализация за нарушаване на кръвно-тестисната бариера като адаптивен механизъм, водещ до инфертилитет 106 
Ръководство по лъчелечение 55 
Ръководство по пропедевтика на вътрешните болести 74 
Светът на дерматоалергологията 73 117 
Сестрински процес в хирургичната сестринска практика 62 
Специални акушерски грижи в онкогинекологията 112 
Терапевтична афереза 57 
Тестови въпроси и задачи по химия 6 
Увреждания на гръбначния стълб при работещи в условията на професионален риск 19 119 
Управлението на болниците - ключов момент в реформата на здравеопазването в Република България 24 
Управлението на многопрофилните болници - нови подходи и тенденции 27 
Учебник по сестрински грижи 61 
Фармакогнозия 40 
Хирургично лечение на нативен и протезен клапен ендокардит 137 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Acute Disease - handbooks 68 
Anatomy - handbooks 17 
Anesthesia 88 136 140 
Anesthesia - handbooks 64 139 
Animal Experimentation 135 
Anti-Bacterial Agents - therapeutic use 147 
Asthma - infancy and childhood - handbooks 70 
Audiology 86 
Autoimmunity 72 
Bipolar Disorder - diagnosis 120 
Bipolar Disorder - treatment 120 
Blood - Testis Barrier 106 
Blood Component Removal 57 
Blood Pressure Monitoring, Ambulatory 82 
Bone Marrow - pathology 66 
Bone Marrow Diseases 66 
Brain Diseases 122 
Cardiac Pacing, Artificial 75 
Cardiovascular Diseases 81 82 84 137 
Cardiovascular Diseases - diagnosis - handbooks 76 77 78 83 
Cardiovascular Diseases - drug therapy - handbooks 79 
Cardiovascular Diseases - handbooks 75 79 
Cardiovascular Surgical Procedures 137 
Catalogs, Drug 32 35 39 
Central Nervous System Bacterial Infections 129 
Central Nervous System Diseases 129 
Cerebrovascular Accident 125 
Cerebrovascular Disorders 125 
Chemistry - tests 6 
Child 89 146 151 
Child - handbooks 132 144 145 147 148 149 150 
Chronic Disease - epidemiology 21 
Clinical Medicine - handbooks 46 69 
Communicable Diseases 127 
Communicable Diseases - congresses 128 
Communicable Diseases Control 126 
Communication 15 63 
Coronary Disease 84 
Coronavirus Infections 127 
Coronavirus Infections - congresses 128 
COVID-19 127 128 
Cross Infection - prevention and control 126 
Defibrillators, Implantable 75 
Dementia - handbooks 122 
Dental Assistants 99 100 
Dental Implants - atlases 95 
Dental Implants - handbooks 96 
Dental Medicine 100 
Dental Prosthesis - handbooks 96 
Diabetes Mellitus - drug therapy 33 104 108 
Diabetes Mellitus - handbooks 103 
Diabetic Foot - popular works 105 
Diagnosis 44 
Diagnosis - handbooks 11 45 47 48 51 52 53 
Diagnostic Imaging - handbooks 11 45 48 50 51 52 90 
Diagnostic Techniques and Procedures 53 
Diet - handbooks 20 
Digestive System - radiography - handbooks 50 90 
Digestive System Diseases - diagnosis 50 90 
Dosage Forms 35 
Drug Resistance, Bacterial 28 
Drug Resistance, Microbial 28 
Drug Resistance, Neoplasm 28 
Drug Therapy 114 
Drug Therapy - catalogs 32 39 
Education, Medical - congresses 152 
Electrocardiography - handbooks 76 77 78 83 
Emergencies - handbooks 64 139 
Emergency Medicine 63 
Emergency Medicine - handbooks 65 
Endocarditis, Bacterial - surgery 137 
Endocrine System Diseases - handbooks 103 
Epidemiology - handbooks 130 
Eye Diseases 143 
Eye Diseases - genetics 8 142 
Eye Diseases - handbooks 141 
Forensic Medicine - handbooks 3 
Gastrointestinal Diseases - diagnosis 50 90 
Gastrointestinal Diseases - handbooks 91 110 133 
General medicine - hadndbook 13 
Genetics, Medical - handbooks 7 
Genital Neoplasms, Female 112 
Geriatrics & Gerontology 42 
Glaucoma - therapy 143 
Health Care Economics and Organization 25 
Hearing Disorders 86 
Heart Diseases 81 137 
Heart Diseases - handbooks 75 
Heart Rate 75 
Hematologic Diseases 102 
Hematologic Diseases - atlases 101 
Hematologic Neoplasms 102 
Hematology - atlases 101 
History of Medicine 153 
Hospitals - organization and administration 27 
Hypersensitivity - handbooks 71 
Hypertension - diagnosis 82 
Hypertension, Pulmonary 80 87 
Immune System 72 
Immune System Diseases 72 
Immune System Diseases - handbooks 46 69 71 
Immunologic Factors 106 
Immunotherapy 107 
India 23 
Infant, Newborn - handbook 146 148 
Infant, Newborn, Diseases - therapy 147 
Infection Control 126 
Infertility, Male - immunology 106 
Internal Medicine - handbooks 74 
Intervertebral Disc Displacement 118 138 
Jaw Fractures - infancy and childhood - handbooks 98 
Kidney Diseases - drug therapy 114 
Kinesiology, Applied - old age 42 
Laboratory Techniques and Procedures 56 
Laboratory Techniques and Procedures - handbooks 46 47 69 
Larynx - surgery 88 136 140 
Leukemia, Myeloid, Acute 102 
Lung Diseases 80 87 
Medical Education - handbooks 4 5 
Medical History Taking 44 
Medical Statistics - handbooks 22 
Medicine - handbooks 12 14 32 
Mental Disorders 120 121 122 
Mental Disorders - handbooks 123 
Microsurgery, Experimental 135 
Midwife Care - handbooks 60 
Midwives - handbooks 60 
Molecular Biology 107 
Molecular Biology - handbooks 11 52 
Mouth Diseases - handbooks 93 
Musculoskeletal Diseases 19 118 119 138 
Myocardial Ischemia 81 
Neoplasms - drug therapy 33 104 108 
Neoplasms - handbooks 109 
Neoplasms - old age 2 111 
Neoplasms - therapy 107 
Nervous System Diseases 122 129 
Nervous System Diseases - handbooks 141 
Nurses - handbooks 58 59 62 
Nursing Care - handbooks 59 61 112 146 
Nutrition - handbooks 20 
Obstetrics 60 
Obstetrics - handbooks 131 
Occupational Diseases 19 119 
Occupational Medicine 19 119 
Oncology 2 111 
Otorhinolaryngologic Diseases 86 
Otorhinolaryngologic Surgical Procedures 88 136 140 
Oxidative Stress 18 
Palliative Care - handbooks 59 
Pancreatic Diseases 91 110 133 
Pancreatic Neoplasms - surgery 91 110 133 
Pathology - handbooks 67 
Pediatrics 145 
Perioperative Nursing 62 
Peripheral Vascular Diseases 84 
Pharmaceutical Preparations 34 35 
Pharmaceutical Preparations - analysis - handbooks 38 
Pharmacogenetics 10 30 
Pharmacogenetics - handbooks 9 54 
Pharmacognosy - handbooks 40 
Pharmacokinetics - handbooks 37 
Pharmacology - handbooks 31 
Pharmacology, Clinical 34 
Pharmacology, Clinical - handbooks 29 
Pharmacy 34 
Pharmacy - handbooks 36 38 
Physical Examination 44 
Physical Examination - infancy and childhood 146 
Physical Therapy Techniques - handbooks 41 
Physical Therapy Techniques - old age 42 
Physician - Patient Relations 2 15 63 111 
Phytotherapy 33 104 108 
Pneumonia - infancy and childhood 89 151 
Poisoning - handbooks 43 
Practice Management, Dental 97 
Practice Management, Medical - handbooks 26 
Prescriptions, Drug 29 
Primary Health Care 148 
Prosthodontics 100 
Prosthodontics - handbooks 97 
Psychology 2 111 
Psychology - handbooks 1 
Psychosomatic Medicine 60 
Public Health 9 21 23 25 54 
Public Health - handbooks 130 
Public Health - history 153 
Public Health Administration 25 27 
Public Health Administration - handbooks 26 
Pulmonary Embolism 80 87 
Radiology - handbooks 49 51 
Radiotherapy 55 
Radiotherapy - handbooks 56 
Rehabilitation - handbooks 41 
Reproductive Medicine 23 106 
Respiratory Tract Diseases 80 87 
Respiratory Tract Diseases - handbooks 85 
Respiratory Tract Diseases - infancy and childhood 70 
Respiratory Tract Diseases - infancy and childhood - diagnosis 89 151 
Respiratory Tract Diseases - infancy and childhood - therapy 89 151 
Schizophrenia 121 
Sertoli Cells 106 
Skin Diseases - handbooks 115 116 
Social Medicine 21 
Social Medicine - handbooks 130 
Statistics - handbooks 22 
Stomatognathic Diseases 99 
Stomatognathic Diseases - atlases 95 
Stomatognathic Diseases - handbooks 92 93 94 96 97 
Stomatognathic Diseases - infancy and childhood - handbooks 98 
Stress 124 
Stress - physiopathology 124 
Surgical Procedures, Operative 118 138 
Surgical Procedures, Operative - handbooks 134 
Surgical Procedures, Operative - infancy and childhood 89 151 
Surgical Procedures, Operative - infancy and childhood - atlases 132 150 
Surgical Procedures, Operative - infancy and childhood - handbooks 132 150 
T-Lymphocytes, Helper - Inductor 72 
Technology Assessment, Biomedical - handbooks 16 
Telemedicine - congresses 152 
Th 17клетки вж Т хелперни клетки 17 72 
Therapy 42 55 57 114 
Therapy - handbooks 9 54 
Tooth Injuries - infancy and childhood - handbooks 98 
Urologic Diseases - handbooks 113 
Vascular Diseases 80 87 
Virus Diseases 127 
Virus Diseases - congresses 128 
World health - statistics 21 
Автоимунитет 72 
Акутни състояния - учебници 68 
Акушерки - учебници 60 
Акушерски грижи - учебници 60 
Акушерство - учебници 60 131 
Алергии - учебници 71 
Анатомия - учебници 17 
Анестезиология - учебници 64 139 
Анестезия 88 136 140 
Антибиотици - лечебно приложение 147 
Асистенти, стоматологични 99 100 
Астма - деца - учебници 70 
Аудиология 86 
Афереза, терапевтична 57 
Безплодие - мъже - имунология 106 
Белодробни болести 80 87 
Белодробни болести - деца 70 
Белодробни болести - деца - диагностика 89 151 
Белодробни болести - деца - терапия 89 151 
Биполярно афективно разстройство 120 
Биполярно афективно разстройство - диагностика 120 
Биполярно афективно разстройство - лечение 120 
Болници - организация и управление 27 
Бъбреци - болести - фармакотерапия 114 
Вирусни болести 127 
Вирусни болести - конгреси 128 
Вътрешни болести - учебници 74 
Генетика, медицинска - учебници 7 
Генитални тумори - жени 112 
Гериатрия и геронтология 42 
Главен мозък - болести 122 
Глаукома - терапия 143 
Деменция - учебници 122 
Дентална медицина 100 
Дефибрилатори - имплантирани 75 
Деца 89 146 151 
Деца - учебници 132 144 145 147 148 149 150 
Диабет захарен - учебници 103 
Диабетно стъпало - научно-популярни 105 
Диагностика 44 
Диагностика - учебници 11 45 47 48 51 52 53 
Диагностика, образна - учебници 11 45 48 50 51 52 90 
Диагностични техники и процедури 53 
Диагностични техники, храносмилателна система 50 90 
Диета - учебници 20 
Дискова херния 118 138 
Дихателна система - болести 80 87 
Дихателна система - болести - учебници 85 
Експерименти с животни 135 
Електрокардиография - учебници 76 77 78 83 
Емболия, белодробна 80 87 
Ендокардит, бактериален - хирургия 137 
Ендокринни болести - учебници 103 
Здравен мениджмънт - учебници 26 
Здравеопазване 9 21 23 25 54 
Здравеопазване - история 153 
Здравеопазване - организация и управление 24 25 27 
Здравеопазване - организация и управление - учебници 26 
Здравна икономика - учебници 25 
Зъби - травми - деца - учебници 98 
Зъбни импланти - атласи 95 
Зъбни импланти - учебници 96 
Зъбни протези - учебници 96 
Зъбопротезиране 100 
Зъбопротезиране - учебници 97 
Имунна система 72 
Имунна система - болести 72 
Имунна система - болести - диагностика 46 69 
Имунна система - болести - диагностика - учебници 46 69 
Имунна система - болести - учебници 71 
Имунологични фактори 106 
Имунотерапия 107 
Инфекции, вътреболнични - профилактика 126 
Инфекции, коронавирусни вж Коронавирусни инфекции 127 
Инфекциозни болести 127 
Инфекциозни болести - конгреси 128 
Инфекциозни болести - контрол 126 
Инфекция - контрол 126 
История на заболяването 44 
История на медицината 153 
Исхемична болест на сърце 81 
Кинезитерапия 42 
Клинична лаборатория - учебници 46 47 69 
Клинично изследване 44 
Клинично изследване - деца 146 
Ковид-19 127 
Ковид-19 вж и Коронавирусни инфекции 128 
Кожни болести - учебници 115 116 
Комуникация 15 63 
Коронавирусни инфекции 127 
Коронавирусни инфекции - конгреси 128 
Коронарна болест 84 
Костен мозък - болести 66 
Костен мозък - патология 66 
Кръвни съставки - разделяне 57 
Кръвно налягане - амбулаторен мониторинг 82 
Кръвно-тестисна бариера 106 
Ларинкс - хирургия 88 136 140 
Левкемия, миелоидна, остра 102 
Лекар-пациент - взаимоотношения 2 15 63 111 
Лекарства 34 35 
Лекарства - анализ - учебници 38 
Лекарства - предписание и дозировка 29 
Лекарства - при сърдечно-съдови болести - учебници 79 
Лекарствена резистентност, бактериална 28 
Лекарствена резистентност, микробиална 28 
Лекарствени справочници 32 35 39 
Лекарствени форми 35 
Медицина - учебници 12 14 
Медицински справочници 32 39 
Медицински университет - Варна - история 152 
Мениджмънт на стоматологичната практика 97 
Микрохирургия, експериментална 135 
Мозъчен инсулт 125 
Мозъчно-съдови нарушения 125 
Молекулярна биология 107 
Молекулярна биология - учебници 11 52 
Невроинфекции, бактериални 129 
Невроофталмология 141 
Нервна система - болести 122 129 
Нервна система - болести - учебници 141 
Новородени - болести - терапия 147 
Новородени - учебници 146 148 
Образование, медицинско - конгреси 152 
Образование, медицинско - учебници 4 5 
Обща медицина - учебници 13 
Онкология 2 111 
Опорно-двигателен апарат - болести 19 118 119 138 
Оториноларингологична хирургия 88 136 140 
Оториноларингологични болести 86 
Отравяния - учебници 43 
Очни болести 143 
Очни болести - генетика 8 142 
Очни болести - учебници 141 
Палеативни грижи - учебници 59 
Панкреас - болести 91 110 133 
Панкреас - тумори - хирургия 91 110 133 
Патология - учебници 67 
Педиатрия 145 
Пейсмейкъри, сърдечни 75 
Периферни съдови болести 84 
Пневмония - деца 89 151 
Професионална хигиена 19 119 
Професионални болести 19 119 
Психични разстройства 121 122 
Психични разстройства - учебници 123 
Психология 2 111 
Психология - учебници 1 
Психосоматични разстройства 60 
Психотравма - терапия 2 111 
Първична здравна помощ 148 
Радиология - учебници 49 51 
Радиотерапия 55 
Радиотерапия - учебници 56 
Рентгенови лаборанти 56 
Репродуктивна медицина 23 106 
Рехабилитация - учебници 41 
Световно здраве - статистика 21 
Сертолиеви клетки 106 
Сестри - учебници 58 59 62 112 
Сестрински грижи - в онкологията 112 
Сестрински грижи - в хирургията 62 
Сестрински грижи - учебници 59 61 146 
Слух - разстройства 86 
Социална медицина 21 
Социалнозначими болести 81 
Спешна медицина 63 
Спешна медицина - учебници 65 
Спешни състояния - учебници 64 139 
Статистика, медицинска - учебници 22 
Стоматологични болести 99 
Стоматологични болести - атласи 95 
Стоматологични болести - деца - учебници 98 
Стоматологични болести - учебници 92 93 94 96 97 
Стомашно-чревни болести - диагностика 50 90 
Стомашно-чревни болести - учебници 91 110 133 
Стрес 124 
Стрес - патофизиология 124 
Стрес, оксидативен 18 
Съдебна медицина - учебници 3 
Съдови болести 80 87 
Сърдечен ритъм 75 
Сърдечно-съдова хирургия 137 
Сърдечно-съдови болести 81 82 84 137 
Сърдечно-съдови болести - диагностика - учебници 76 77 78 83 
Сърдечно-съдови болести - учебници 75 79 
Сърце - болести 81 137 
Сърце - болести - учебници 75 
Т-хелперни клетки 17 72 
Телемедицина - конгреси 152 
Терапия 42 55 57 114 
Терапия - учебници 9 54 
Технологии, биомедицински - учебници 16 
Тумори - лекарствена резистентност 28 
Тумори - при възрастни 2 111 
Тумори - терапия 107 
Тумори - учебници 109 
Урологични болести - учебници 113 
Устна кухина - болести - учебници 93 
Учебни заведения, медицински - история 152 
Фармакогенетика 10 30 
Фармакогенетика - учебници 9 54 
Фармакогнозия - учебници 40 
Фармакокинетика - учебници 37 
Фармакология - учебници 29 31 
Фармакология, клинична 34 
Фармакотерапия 114 
Фармакотерапия - справочници 32 
Фармакотерапия - стандарти 39 
Фармация 34 
Фармация - учебници 36 38 
Физиотерапия - напреднала възраст 42 
Физиотерапия - учебници 41 
Фитотерапия 33 104 108 
Хематологични болести 102 
Хематологични болести - атласи 101 
Хематологични тумори 102 
Химия - тестове 6 
Хипертония - диагностика 82 
Хипертония, пулмонална 80 87 
Хирургия 118 138 
Хирургия - деца 89 151 
Хирургия - деца - атласи 132 150 
Хирургия - деца - учебници 132 150 
Хирургия - учебници 134 
Хранене - учебници 20 
Храносмилателна система - радиография - учебници 50 90 
Хронични болести - епидемиология 21 
Централна нервна система - болести 129 
Челюсти - фрактури - деца - учебници 98 
Шизофрения 121