НОВИ КНИГИ

Информация

Философия

Психология

- 1 -

36455  

Арабаджиев, Златослав и др.

   Травми, кризи и кризисни интервенции / Златослав Арабаджиев, Стефанка Томчева . - Пловдив : Лакс бук, 2021

   

   ISBN 978-619-189-175-7 

  

Сист. No: 23505

Обществени науки

Естествени науки

Медицина

Анатомия. Хистология. Ембриология. Цитология

- 2 -

36452  

Ванков, Ванко Начев и др.

   Топографска анатомия : Учебник за студенти по медицина и дентална със 137 фигури в текста / Ванко Начев Ванков, Кирил Николов Ичев . - 10 прераб. и доп. изд. . - София : Медицинско издателство "Арсо", 2021 . - 214 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-197-062-9 

  

Сист. No: 23495

- 3 -

36451  

Василев, Васил

   Repetitorium anatomicum / Васил Василев . - София : Медицинско издателство "Арсо", 2021 . - 262 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-197-006-7 

  

Сист. No: 23493

- 4 -

36453  

Овчаров, Владимир

   Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Владимир Овчаров . - София : Медицинско издателство "Арсо", 2022 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-197-067-4 

   Том I . - 892 с.

   

  

Сист. No: 23500

- 5 -

36453  

Овчаров, Владимир

   Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Владимир Овчаров . - София : Медицинско издателство "Арсо", 2022 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-197-067-4 

   Том II . - 892 с.

   

  

Сист. No: 23501

Физиология

- 6 -

III 25175  

Гърчев, Радослав Александров

   Физиология на човека : Учебник за студенти по дентална медицина и студенти по фармация /  Ред. Радослав Александров Гърчев, Радослав Александров Гърчев, Нина Юриева Белова, Елка Бориславова Йорданова-Попова, Бистра Димитрова Стоименова, Петя Николова Купенова-Шербанова, Юри Пенков Няголов, Лилия Александрова Витанова . - 2. изд. . - София : Медицинско издателство Арсо - Арсо-КП ЕООД, 2021 . - 454 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-197-064-3 

  

Сист. No: 23468

Здравеопазване. Социална медицина

- 7 -

36464  

Владимирова, Милена

   Човешките ресурси в здравеопазването - политики и предизвикателства / Милена Владимирова . - Варна : Сити Център, 2022 . - 289 с. ; 23 см

   

   ISBN 9787-619-7503-19-7 

  

Сист. No: 23641

- 8 -

36465  

Владимирова, Милена

   Пациентската удовлетвореност - съвременни тенденции, проблеми и перспективи / Милена Владимирова . - Варна : Сити Център, 2022 . - 112 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7503-20-3 

  

Сист. No: 23642

- 9 -

36461  

Христова, Петя

   Предназначение и потенциал на учебната дисциплина "физическо възпитание и спорт" в системата за висше образование в България / Петя Христова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 158 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-5353-9 

  

Сист. No: 23562

Фармакология

- 10 -

III 25172  

Valcheva-Kuzmanova, Stefka et al.

   Clinical pharmacology manual : For medical students / Stefka Valcheva-Kuzmanova, Maria Zhelyazkova-Savova . - Varna : Medical University - Varna, 2022 . - 143 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-619-221-370-1 

  

Сист. No: 23395

- 11 -

III 25173  

Вълчева-Кузманова, Стефка и др.

   Клинична фармакология : Клиникофармакологични подходи в лечението на социалнозначими заболявания : Учебник за студенти по медицина / Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2022 . - 151 с. ; 29 cm

   

   ISBN 978-619-221-369-5 

  

Сист. No: 23396

Фармация. Фармакотерапия

- 12 -

36462  

Винаров, Захари

   Механизми на солюбилизация на хидрофобни лекарства от ПАВ / Захари Винаров . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2022 . - 94 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5298-3 

  

Сист. No: 23563

Физиотерапия. Кинезитерапия

- 13 -

III 25177  

   Проприоцептивното невромускулно улесняване във физиотерапията . - София : Авангард Прима, 2020 . - 177 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-239-345-8 

  

Сист. No: 23577

- 14 -

III 25180 

Кънчев, Давид Руменов

   Кинезиология на опорно-двигателния апарат и нервната система : Учебник за студенти по кинезитерапия, физиотерапия и студенти от ФОЗ"Проф. Цекомир Воденичаров" / Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима ; ФОЗ - МУ, София, 2022 . - 404 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-239-647-3 

  

Сист. No: 23666

- 15 -

III 25181 

Кънчев, Давид Руменов

   Физиотерапия при лумбални дискови хернии / Давид Руменов Кънчев, Видьо Василев Желев . - София : Авангард Прима ; ФОЗ - МУ, София, 2022 . - 247 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-239-648-0 

  

Сист. No: 23668

- 16 -

36467 

Кънчев, Давид Руменов

   Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка / Давид Руменов Кънчев . - 2. доп. изд. . - София : Авангард Прима, 2022 . - 189 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-239-728-9 

  

Сист. No: 23669

- 17 -

36468 

Кънчев, Давид Руменов

   Възстановяване на двигателната и постуралната функция при слединсултни хемипарези / Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима, 2020 . - 153 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-239-376-2 

  

Сист. No: 23670

- 18 -

III 25182 

Кънчев, Давид Руменов

   Анатомични, кинезиологични данни и патокинезиология на двигателната и нервната система : Учебник за студенти по физиотерапия/кинезитерапия и студенти от ФОЗ "Проф. Цекомир Воденичаров" / Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима ; ФОЗ - МУ, София, 2021 . - 419 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-239-653-4 

  

Сист. No: 23672

- 19 -

III 25179 

Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести  : Учебник за студенти по физиотерапия /  Ред. Видьо Василев Желев . - 3. коригирано изд. . - София : Авангард Прима, 2021 . - 418 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-160-922-2 

  

Сист. No: 23665

Диагностика

- 20 -

36450  

Иванова, Ирена

   Обмяна на медта - физиологични механизми и клинични приложения / Ирена Иванова . - София : Централна медицинска библиотека, 2022 . - 139 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-74491-50-0 

  

Сист. No: 23488

- 21 -

36460  

Масларски, Иван

   Близначният метод в медицинските изследвания / Иван Масларски . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 132 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-5372-0 

  

Сист. No: 23560

Сестрински грижи

- 22 -

36448  

Борисова, Силвия и др.

   Анестезиологични и интензивни грижи в акушеро-гинекологичната практика : Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи" / Силвия Борисова, Тодорка Боева . - Варна : Медицински университет - Варна, 2020 . - 144 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-558-9 

  

Сист. No: 23394

- 23 -

36454  

Дойновска, Росица и др.

   Сестрински грижи / Росица Дойновска, Даниела Борисова Величкова-Хаджиева, Мариана Бачева . - Благоевград : УИ "Неофит Рилски", 2021 . - 187 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-00-0275-0 

  

Сист. No: 23504

- 24 -

36456  

Практикум по сестрински грижи  / Росица Дойновска, Даниела Борисова Величкова-Хаджиева, Мариана Бачева . - Благоевград : УИ "Неофит Рилски", 2021 . - 195 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-00-0274-3 

  

Сист. No: 23506

Болести на нервната система. Психически болести

- 25 -

36458  

Донкина, Велислава

   Психоанализа и медицина : Психологични фактори и важност на отношенията лекар - родилка / Велислава Донкина . - София : АИ "Проф. Марин Дринов", 2022 . - 147 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-245-197-4 

  

Сист. No: 23556

- 26 -

36459  

Колчев, Христо Б.

   Ръководствмо по медицина на съня : Фундаменти, клинична феноменология и терапевтично поведение / Христо Б. Колчев . - София : Изток - Запад, 2021 . - 308 с.

   

   ISBN 978-619-91-0889-4 

  

Сист. No: 23559

- 27 -

78872  

Теоретические и практические аспекты комплексного сопровождения детей с отклонениями в развитии (опыт специалистов Росии и Болгарии)  : Учебное-методическое пособие . - Чита : ГУ ЦППМСП "Дар", 2021 . - 225 с. ; 19 см

   Дар от А. Богданова и Н. Василева - ФОЗ

   ISBN 978-5-9293-2662-2 

  

Сист. No: 23485

Инфекциозни, вирусни и паразитни болести

- 28 -

36457  

Вутова, Каменна

   Ехинококоза : Клиника, диагностика и лечение / Каменна Вутова . - София, 2019 ; 20 см

   

  

Сист. No: 23508

Гинекология. Акушерство

- 29 -

36463  

Димитрова, Валя и др.

   Практическа гинекология за акушерки / Валя Димитрова, Славена Илиева . - 2. изд. . - Варна : Медицински университет - Варна, 2022 . - 207 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-382-4 

  

Сист. No: 23640

Хирургия

- 30 -

III 25176  

Хирургични болести  : Учебник за студенти по медицина /  Ред. Николай Яръмов . - 4. доп. и преб. изд. . - София : Арсо, 2021 . - 784 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-197-065-0 

  

Сист. No: 23498

Очни болести

- 31 -

36466  

   Обучение и рехабилитация на зрително затруднените : Том XXXXIII, бр. 1 . - Sofia : Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца, 2021 . - 30 с. ; 18 см

   

   ISBN 2738-8182 

  

Сист. No: 23643

Педиатрия

- 32 -

78872  

Теоретические и практические аспекты комплексного сопровождения детей с отклонениями в развитии (опыт специалистов Росии и Болгарии)  : Учебное-методическое пособие . - Чита : ГУ ЦППМСП "Дар", 2021 . - 225 с. ; 19 см

   Дар от А. Богданова и Н. Василева - ФОЗ

   ISBN 978-5-9293-2662-2 

  

Сист. No: 23485

История на медицината и здравеопазването

- 33 -

III 25178  

Пискулийска, Юлия

   50 години по пътя на имунологията : Юбилейно за клиника по клинична имунология с банка за ствмолови клетки, Александровска болница / Юлия Пискулийска, Гео Нешев . - София : Централна медицинска библиотека, 2022 . - 127 с. ; 30 с.

   

   ISBN 978-619-7491-51-7 

  

Сист. No: 23588


 Индекс по АВТОРИ

Valcheva-Kuzmanova, Stefka 10 
Zhelyazkova-Savova, Maria 10 
Арабаджиев, Златослав 1 
Бачева, Мариана 23 24 
Белова, Нина Юриева 6 
Боева, Тодорка 22 
Борисова, Силвия 22 
Ванков, Ванко Начев 2 
Василев, Васил 3 
Величкова-Хаджиева, Даниела Борисова 23 24 
Винаров, Захари 12 
Витанова, Лилия Александрова 6 
Владимирова, Милена 7 8 
Вутова, Каменна 28 
Вълчева-Кузманова, Стефка 10 11 
Гърчев, Радослав Александров 6 
Димитрова, Валя 29 
Дойновска, Росица 23 24 
Донкина, Велислава 25 
Желев, Видьо Василев 15 19 
Желязкова-Савова, Мария 10 11 
Иванова, Ирена 20 
Илиева, Славена 29 
Ичев, Кирил Николов 2 
Йорданова-Попова, Елка Бориславова 6 
Колчев, Христо Б. 26 
Купенова-Шербанова, Петя Николова 6 
Кънчев, Давид Руменов 14 15 16 17 18 
Масларски, Иван 21 
Нешев, Гео 33 
Няголов, Юри Пенков 6 
Овчаров, Владимир 4 5 
Пискулийска, Юлия 33 
Стоименова, Бистра Димитрова 6 
Томчева, Стефанка 1 
Христова, Петя 9 
Яръмов, Николай 30 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

50 години по пътя на имунологията 33 
Clinical pharmacology manual 10 
Repetitorium anatomicum 3 
Анатомични, кинезиологични данни и патокинезиология на двигателната и нервната система 18 
Анатомия на човека 4 5 
Анестезиологични и интензивни грижи в акушеро-гинекологичната практика 22 
Близначният метод в медицинските изследвания 21 
Възстановяване на двигателната и постуралната функция при слединсултни хемипарези 17 
Ехинококоза 28 
Кинезиология на опорно-двигателния апарат и нервната система 14 
Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка 16 
Клинична фармакология : Клиникофармакологични подходи в лечението на социалнозначими заболявания 11 
Механизми на солюбилизация на хидрофобни лекарства от ПАВ 12 
Обмяна на медта - физиологични механизми и клинични приложения 20 
Обучение и рехабилитация на зрително затруднените 31 
Пациентската удовлетвореност - съвременни тенденции, проблеми и перспективи 8 
Практикум по сестрински грижи 24 
Практическа гинекология за акушерки 29 
Предназначение и потенциал на учебната дисциплина "физическо възпитание и спорт" в системата за висше образование в България 9 
Проприоцептивното невромускулно улесняване във физиотерапията 13 
Психоанализа и медицина 25 
Ръководствмо по медицина на съня 26 
Сестрински грижи 23 
Теоретические и практические аспекты комплексного сопровождения детей с отклонениями в развитии (опыт специалистов Росии и Болгарии) 27 32 
Топографска анатомия 2 
Травми, кризи и кризисни интервенции 1 
Физиология на човека 6 
Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести 19 
Физиотерапия при лумбални дискови хернии 15 
Хирургични болести 30 
Човешките ресурси в здравеопазването - политики и предизвикателства 7 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Anatomy - handbooks 3 4 5 
Anatomy, Regional - handbooks 2 
Biomedical Research 21 
Cerebrovascular Accident - rehabilitation 17 
Child Development Disorders 27 32 
Copper - metabolism 20 
Crisis Intervention 1 
Dermatoglyphycs 21 
Echinococcosis 28 
Education 9 
Eye Diseases - infancy and childhood 31 
Genital Diseases, Female - handbooks 29 
Health Care - handbooks 22 
Health Personnel - administration and organisation - dissertations 7 
Health Policy 9 
History of Medicine 33 
Immunology 33 
Internal Medicine - therapy - handbooks 19 
Intervertebral Disc Displacement - rehabilitation 15 
Kinesiology, Applied 16 
Kinesiology, Applied - handbooks 14 18 
Knee Joint - surgery - rehabilitation 16 
Laboratory Techniques and Procedures 20 
Midwife Care - handbooks 29 
Midwives - handbooks 22 29 
Movement Disorders - rehabilitation 17 
Movement Disorders - rehabilitation - handbooks 18 
Musculoskeletal Diseases - rehabilitation 15 16 
Musculoskeletal Diseases - rehabilitation - handbooks 14 18 
Nervous System Diseases 26 
Nervous System Diseases - rehabilitation 17 
Nervous System Diseases - rehabilitation - handbooks 14 18 
Nervous System Diseases - therapy 13 
Nurses - handbooks 22 
Nursing Care - handbooks 23 24 
Parasitic Diseases 28 
Patient Care 8 
Pharmaceutical Preparations 12 
Pharmacology - handbooks 10 11 
Pharmacy 12 
Physical Education and Training 9 
Physical Therapy 13 
Physical Therapy Techniques 15 16 17 
Physical Therapy Techniques - handbooks 14 18 19 
Physiology - handbooks 6 
Posture 17 
Psychoanalysis 25 
Public Health 7 8 
Rehabilitation - infancy and childhood 31 
Sleep - handbooks 26 
Sports - congresses 9 
Stress Disorders, Post-Traumatic 1 
Stress, Psychological 1 
Surgical Procedures, Operative - handbooks 19 30 
Twin Studies 21 
Vision Disorders 31 
Акушерки - учебници 22 29 
Акушерски грижи - учебници 29 
Анатомия - учебници 3 4 5 
Близначен метод 21 
България 27 32 
Вътрешни болести - терапия 19 
Генитални болести - жени - учебници 29 
Грижи за болния 8 
Двигателни нарушения - рехабилитация 17 
Двигателни нарушения - рехабилитация - учебници 18 
Дерматоглифика 21 
Деца - психическо развитие - отклонения 27 32 
Дискова херния - рехабилитация 15 
Ехинококоза 28 
Здравен персонал - организация и управление 7 
Здравеопазване 7 8 
Здравна политика 9 
Здравни грижи - учебници 22 
Имунология 33 
История на медицината 33 
Кинезитерапия 16 
Кинезитерапия - учебници 14 18 
Клинична лаборатория 20 
Кризисна интервенция 1 
Лекарства 12 
Мед - метаболизъм 20 
Медицински проучвания 21 
Мозъчен инсулт - рехабилитация 17 
Нервна система - болести 26 
Нервна система - болести - рехабилитация 17 
Нервна система - болести - рехабилитация - учебници 14 18 
Нервна система - болести - терапия 13 
Образование 9 
Опорно-двигателен апарат - болести - рехабилитация 15 16 
Опорно-двигателен апарат - болести - рехабилитация - учебници 14 18 
Очни болести - деца 31 
Паразитни болести 28 
Пареза - рехабилитация 17 
Психоанализа 25 
Психотерапия 1 
Психотравма - терапия 1 
Рехабилитация - деца 31 
Русия 27 32 
Сестри - учебници 22 
Сестрински грижи - в анестезиологията и интензивните грижи 22 
Сестрински грижи - учебници 23 24 
Спорт 9 
Става, колянна - хирургия - рехабилитация 16 
Стойка на тялото 17 
Стрес, посттравматичен 1 
Стрес, психологически 1 
Сън - учебници 26 
Топографска анатомия - учебници 2 
Фармакология - учебници 10 11 
Фармация 12 
Физиология - учебници 6 
Физиотерапия 13 15 16 17 
Физиотерапия - учебници 14 18 19 
Физическо възпитание и тренировка 9 
Хирургия - учебници 19 30