Естествени науки

Биология

Обща генетика. Медицинска генетика

- 1 -

Тъмбнейл

Ebook

RIEDIJK, Sam

Prenatal genetic counseling : practical support for prenatal diagnostics, decision-making, and dealing with uncertainty [ebook] / Ed. Sam Riedijk, Karin E. M. Diderich. - London : Academic Press, 2021. - 210 p.

AN 2720600

ISBN 9780128233313 (eBook)

Сист. N: 24593

- 2 -

Тъмбнейл

Ebook

VEACH, Patricia M. et al.

Genetic counseling practice : advanced concepts and skills [ebook] / Ed. Patricia M. Veach, Bonnie S. LeRoy, Nancy P. Callanan. - 2. ed. - Hoboken : Wiley-Blackwell, 2021

AN 2619601

ISBN 9781119529811 (eBook)

Сист. N: 24631

- 3 -

Тъмбнейл

Ebook

JONES, Kenneth Lyons et al.

Smith's recognizable patterns of human malformation [ebook] / Kenneth Lyons Jones, Marilyn Crandall Jones, Miguel Del Campo. - 8. ed. - Philadelphia : Elsevier, 2022. - 1067 p.

AN 2891046

ISBN 9780323638838

Сист. N: 24646

Паразитология

- 4 -

Тъмбнейл

36594

РУСЕНОВ, Димитър

Редки локализации на ехинококовата болест : Правила за диагностика. Методи на лечение и профилактика / Димитър Русенов. - София : Централна медицинска библиотека, 2023. - 127 с. ; 24 см

ISBN 978-619-7491-59-3

Сист. N: 24493

Обща биохимия и биофизика. Молекулярна биология. Микробиология

- 5 -

Тъмбнейл

III 25218

МЕДИЦИНСКА микробиология / Ред. Иван Митов. - 3. изд. - София : Медицинско издателство "Арсо", 2023. - 508 с. ; 29 см

ISBN 978-619-197-078-0

Сист. N: 24535

Медицина

- 6 -

Тъмбнейл

Ebook

FAMILY Practice Guidelines

Family practice guidelines [ebook] / Ed. Jill C. Cash, Cheryl A. Glass, Jenny Mullen. - 5. ed. - New York : Springer, 2021. - 1090 p.

AN 2488611

ISBN 9780826135841 (eBook)

Сист. N: 24588

Хигиена. Опасности, рискове, злополуки

Хигиена на хранене

- 7 -

Тъмбнейл

36627

ВИТКОВА, Цветалина

Съвременен модел на управлението на безопасността на храните / Цветелина Виткова. - Плевен : Издателски ц-р МУ-Плевен, 2023. - 203 с. ; 20 см

ISBN 978-954-756-314-8

Сист. N: 21345

Здравеопазване. Социална медицина

- 8 -

Тъмбнейл

36618

ДИМИТРОВА, Антоанета

Феноменът климактериум в живота на жените / Антоанета Димитрова. - София : Централна медицинска библиотека, 2023. - 119 с. ; 21 см

Дар от автора - д-р Антоанета Димитрова

ISBN 978-619-7491-63-0

Сист. N: 24562

- 9 -

Тъмбнейл

Ebook

HARRIS, Michael

Medical statistics : made easy [ebook] / Michael Harris, Gordon Taylor. - 4. ed. - Banbury : Scion Publishing, 2021. - 130 p.

AN 2619596

ISBN 9781911510734 (eBook)

Сист. N: 24575

- 10 -

Тъмбнейл

Ebook

DUNN, Rose T.

Dunn and Haimann's healthcare management [ebook] / Rose T. Dunn. - 11. ed. - Chicago : AUPHA/HAP Book, 2021. - 926 p.

AN 2701950

ISBN 9781640552227 (eBook)

Сист. N: 24595

- 11 -

Тъмбнейл

Ebook

ISSEL, L. Michele et al.

Health program planning and evaluation : a practical systematic approach to community health [ebook] / L. Michele Issel, Rebecca Wells, Mollie Williams. - 5. ed. - Burlington : Jones & Bartlett Learning LLC, 2021. - 417 p.

AN 2740372

ISBN 9781284210255 (eBook)

Сист. N: 24660

- 12 -

Тъмбнейл

Ebook

SKOLNIK, Richard

Global health 101 [ebook] / Richard Skolnik. - 4.ed. - Burlington : Jones & Bartlett Learning LLC, 2021. - 601 p.

AN 2247214

ISBN 9781284145397 (eBook)

Сист. N: 24670

Медицина на катастрофите

- 13 -

Тъмбнейл

36614

ВЗРИВНА травма / Венцислав Мутафчийски, Георги Попиванов, Марина Конакчиева, Кириен Кьосев. - София : Военномедицинска академия, 2022. - 311 с. ; 24 см

ISBN 978-619-7196-86-3

Сист. N: 24558

Фармакология и фармация. Токсикология. Диагностика и терапия

- 14 -

Тъмбнейл

Ebook

FINBERG, Robert W. et al.

Clinical use of anti-infective agents : a guide on how to prescribe drugs used to treat infections [ebook] / Robert W. Finberg, Roy Guharoy. - 2. ed. - Cham : Springer, 2021. - 300 p.

AN 2973141

ISBN 9783030674595 (eBook)

Сист. N: 24614

Диагностика

- 15 -

Тъмбнейл

Ebook

DELOST, Maria Dannessa

Introduction to diagnostic microbiology for the laboratory sciences [ebook] / Maria Dannessa Delost. - 2. ed. - Burlington : Jones & Bartlett Learning LLC, 2020. - 718 p.

AN 2708966

ISBN 9781284199741 (eBook)

Сист. N: 24613

- 16 -

Тъмбнейл

Ebook

PAGANA, Kathleen Deska et al.

Mosby’s diagnostic and laboratory test reference [ebook] / Kathleen Deska Pagana, Timothy J. Pagana, Theresa N. Pagana. - 15 ed. - St. Louis : Elsevier, 2021. - 1067 p.

AN 2591534

ISBN 9780323675208 (eBook)

Сист. N: 24624

Терапия. Интензивна терапия. Профилактика

- 17 -

Тъмбнейл

Ebook

HEMODYNAMIC monitoring made incredibly visual!

Hemodynamic monitoring made incredibly visual! [ebook] / Ed. Rose Knapp. - 4. ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2020

AN 3051958

ISBN 9781975148317 (eBook)

Сист. N: 24617

Сестрински грижи

- 18 -

Тъмбнейл

Ebook

CARPENITO, Lynda Juall

Handbook of nursing diagnosis [ebook] / Lynda Juall Carpenito. - 16. ed. - Burlington : Jones & Bartlett Learning LLC, 2022

AN 3045940

ISBN 9781284198003 (eBook)

Сист. N: 24627

- 19 -

Тъмбнейл

Ebook

RESEARCH for Advanced Practice Nurses

Research for advanced practice nurses : from evidence to practice [ebook] / Ed. Beth A. Staffileno, Marcia Pencak Murphy, Susan Weber Buchholz. - 4. ed. - New York : Springer, 2022. - 452 p.

AN 2745358

ISBN 9780826151339 (eBook)

Сист. N: 24629

Патология

Алергология и имунология

- 20 -

Тъмбнейл

36616

НОВАКОВА, Силвия

Алергичен ринит / Силвия Новакова. - София : Арбилис, 2023. - 139 с. ; 23 см

ISBN 978-619-7063-63-9

Сист. N: 24560

- 21 -

Тъмбнейл

Ebook

ALLERGY essentials [ebook] / Ed. Robyn E. O'Hehir, Stephen T. Holgate, Gurjit K. Khurana Hershey, Aziz Sheikh. - 2. ed. - Philadelphia : Elsevier, 2021. - 311 p.

AN 3129410

ISBN 9780323809139 (eBook)

Сист. N: 24587

- 22 -

Тъмбнейл

Ebook

MALE, David

Immunology : an Illustrated outline [ebook] / David K. Male. - 6. ed. - Boca Raton : CRC Press, 2021. - 151 p.

AN 2657196

ISBN 9781000368505 (eBook)

Сист. N: 24599

- 23 -

Тъмбнейл

Ebook

THE Autoimmune Diseases

The autoimmune diseases [ebook] / Ed. Erick Gershwin ; George Tsokos. - 6. ed. - London : Academic Press, 2020. - 1508 p.

AN 2100048

ISBN 9780128122426 (eBook)

Сист. N: 24603

- 24 -

Тъмбнейл

Ebook

THE Washington manual allergy, asthma, and immunology subspecialty consult [ebook] / Ed. Andrew Kau, Jennifer Marie Monroy, Brooke Ivan Polk, Christopher J. Rigell. - 3. ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2022. - (Washington manual subspecialty consult series)

AN 3322887

ISBN 9781975163020

Сист. N: 24609

Вътрешни болести

- 25 -

Тъмбнейл

36619

РЪКОВОДСТВО по вътрешни болести за студенти по дентална медицина / Ред. Венцислава Пенчева, Емил Манов. - София : Централна медицинска библиотека, 2023. - 224 с. ; 22 см

Дар от авторите : доц. Венцислава Пенчева и порф. Емил Манов

ISBN 978-619-7491-65-4

Сист. N: 24702

Болести на сърце и сърдечно-съдова система

- 26 -

Тъмбнейл

Ebook

MALEKI, Majid et al.

Practical cardiology : principles and approaches [ebook] / Ed. Majid Maleki, Azin Alizadehasl, Majid Haghjoo. - 2. ed. - Amsterdam : Elsevier, 2022. - 806 p.

AN 2758825

ISBN 9780323809160 (eBook)

Сист. N: 24576

Болести на дихателни органи. Оториноларингология

- 27 -

Тъмбнейл

36616

НОВАКОВА, Силвия

Алергичен ринит / Силвия Новакова. - София : Арбилис, 2023. - 139 с. ; 23 см

ISBN 978-619-7063-63-9

Сист. N: 24560

- 28 -

Тъмбнейл

Ebook

VESTIBULAR Testing Interpretation: Drill and Practice

Vestibular testing interpretation : drill and practice [ebook] / Matthew G. Crowson, Doug Garrison, Kristal M. Riska, Debara L. Tucci, David Kaylie. - San Diego : Plural Publishing, 2020. - 145 p.

AN 2242036

ISBN 9781635501063 (eBook)

Сист. N: 24642

- 29 -

Тъмбнейл

Ebook

GOLDSMITH’S assisted ventilation of the neonate [ebook]

Goldsmith’s assisted ventilation of the neonate : an evidence-based approach to newborn respiratory care [ebook] / Ed. Martin Keszler, Gautham Suresh, Jay P. Goldsmith. - Philadelphia : Elsevier, 2021. - 752 p.

AN 3129411

ISBN 9780323761789 (eBook)

Сист. N: 24652

- 30 -

Тъмбнейл

Ebook

TRANSITIONING care from pediatric to adult pulmonology : ensuring best practices and optimal outcomes [ebook] / Ed. Cynthia D. Brown, Erin Crowley. - Cham : Humana Press, 2021. - 169 p.. - (Respiratory medicine)

AN 2919181

ISBN 9783030686888 (eBook)

Сист. N: 24671

Болести на храносмилателната система

- 31 -

Тъмбнейл

Ebook

WANG, Timothy C.

Yamada's atlas of gastroenterology [ebook] / Ed. Timothy C. Wang, Michael Camilleri, Benjamin Lebwohl, Anna S. Lok, William J. Sandborn, Kenneth K. Wang, Gary D. Wu. - Oxford : Wiley-Blackwell, 2022. - 1016 p.

AN 3185001

ISBN 9781119600435 (eBook)

Сист. N: 24592

Стоматология

- 32 -

Тъмбнейл

Ebook

MALAMOS, Dimitris et al.

Clinical gide to oral disease [ebook] / Dimitris Malamos, Crispian Scully. - Hoboken : Wiley-Blackwell; Wiley-Blackwell, 2020. - 428 p.

EBSCO AN 2714147

ISBN 9781119328131 (adobe pdf)

ISBN 9781119328155 (eBook)

Сист. N: 24577

Болести на ендокринна система. Метаболитни болести

- 33 -

Тъмбнейл

Ebook

SHIFRIN, Alexander L.

Endocrine emergencies [ebook] / Alexander L. Shifrin. - Philadelphia : Elsevier, 2022. - 350 p.

AN 2937158

ISBN 9780323760980 (eBook)

Сист. N: 24585

Онкология

- 34 -

Тъмбнейл

36615

ЧИЛИНГИРОВА, Наталия

Карцином на гърдата : Терапевтично поведение / Наталия Чилингирова. - София : Арбилис, 2023. - 157 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7063-61-5

Сист. N: 24559

- 35 -

Тъмбнейл

Ebook

BRAVEMAN, Brent et al.

Cancer and occupational therapy [ebook] / Ed. Brent Braveman, Robert Newman. - North Bethesda : AOTA Press /American Occupational Therapy Association/, 2020. - 395 p.

AN 2509035

ISBN 9781569006023 (eBook)

Сист. N: 24563

- 36 -

Тъмбнейл

Ebook

CHAKRABORTY, Arunangshu et al.

Prehabilitation for cancer surgery [ebook] / Arunangshu Chakraborty, Ashokka Balakrishnan. - Singapore : Springer, 2022. - 351 p.

AN 3134000

ISBN 9789811664946 (eBook)

Сист. N: 24565

- 37 -

Тъмбнейл

Ebook

PEDIATRIC surgical oncology

Pediatric surgical oncology [ebook] / Ed. Paul D. Losty, Michael La Quaglia, Sabine Sarnacki, Joerg Fuchs, Tomoaki Taguchi. - Boca Raton : CRC Press, 2021. - 455 p.

AN 2932556

ISBN 9781351166102 (eBook)

Сист. N: 24644

Урология. Болести на бъбреци. Андрология

- 38 -

Тъмбнейл

36609

АТАНАСОВ, Боян

Усложнения след радикална простатектомия / Боян Атанасов. - Плевен : МУ - Плевен вж Медицински университет - Плевен, 2022. - 351 с. ; 24 см

Дар от автора - Боян Атанасов

ISBN 978-619-7442-84-7

Сист. N: 24533

- 39 -

Тъмбнейл

36624

БОЖАНОВА/БОЦОВА/, Венеция Цветкова

Ефекти на дефицита на витамин Д върху калциево-фосфорната обмяна при деца с идиопатичен нефротичен синдром / Венеция Цветкова Божанова/Боцова/. - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2023. - 110 с. ; 21 см

ISBN 978-954-756-315-5

Сист. N: 24752

Кожни болести и болести на съединителна тъкан

- 40 -

Тъмбнейл

Ebook

TECHNIQUES in the Evaluation and Management of Hair Diseases

Techniques in the evaluation and management of hair diseases [ebook] / Ed. Rubina Alves, Ramon Grimalt. - Boca Raton : CRC Press, 2021. - 212 p.

AN 2678278

ISBN 9781000348200 (eBook)

Сист. N: 24583

Болести на опорно-двигателния апарат

- 41 -

Тъмбнейл

Ebook

GONZALEZ, Maria

Washington manual rheumatology subspecialty consult [ebook] / Ed. Maria Gonzalez-Mayda, Prabha Ranganathan. - 3. ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2021

AN 3051962

ISBN 9781975113407 (eBook)

Сист. N: 24612

Болести на нервната система. Психически болести

- 42 -

Тъмбнейл

36611

ТЕРЗИЕВ, Димитър и др.

Разстройства от аутистичния характер : Разпознаване, оценка и интервенции : Насоки за професионалисти, работещи с деца / Димитър Терзиев, Атанаска Аврамова, Надя Полнарева. - София : Клиника по детска психиатрия "Свети Никола", 2016. - 32 с. ; 21 см

Дар от авторите - проф. Полнарева

Сист. N: 24552

- 43 -

Тъмбнейл

36617

ЕЛИЪТ, Чарлз Х.

Депресия : for dummies / Чарлз Х. Елиът, Лора Л. Смит. - София : Алекс Софт, 2022. - 416 с. ; 23 см

ISBN 978-954-6564-49-8

Сист. N: 24561

- 44 -

Тъмбнейл

Ebook

WELLING, Debora R. et al.

Fundamentals of audiology for the speech-language pathologist [ebook] / Debora R. Welling, Carol A. Ukstins. - 3. ed. - Burlington : Jones & Bartlett Learning LLC, 2023. - 588 p.

AN 3307587

ISBN 9781284222920 (eBook)

Сист. N: 24566

- 45 -

Тъмбнейл

Ebook

UTIANSKI, Rene L.

Primary progressive aphasia and other frontotemporal dementias : diagnosis and treatment of associated communication cisorder [ebook] / Rene L. Utianski. - San Diego : Plural Publishing, 2020

AN 2287670

ISBN 9781635501612 (eBook)

Сист. N: 24567

- 46 -

Тъмбнейл

Ebook

FREED, Donald B.

Motor speech disorders : diagnosis and treatment [ebook] / Donald B. Freed. - 3. ed. - San Diego : Plural Publishing, 2020. - 376 p.

AN 1885533

ISBN 9781635500967 (eBook)

Сист. N: 24610

- 47 -

Тъмбнейл

Ebook

BUDSON, Andrew E. et al.

Memory loss, Alzheimer's disease, and dementia : a practical guide for clinicians [ebook] / Andrew E. Budson, Paul R. Solomon. - 3 ed. - Philadelphia : Elsevier, 2021. - 315 p.

AN 2911954

ISBN 9780323795456 (eBook)

Сист. N: 24616

- 48 -

Тъмбнейл

Ebook

THE Neuroscience of Parkinson's Disease

The neuroscience of Parkinson's disease [ebook] / Ed. Colin R. Martin, Rajkumar Rajendram. - Amsterdam : Academic Press, 2020. - 1548 p.

AN 2379629

ISBN 9780128159590 (eBook)

Сист. N: 24619

- 49 -

Тъмбнейл

Ebook

OXFORD Textbook of Neuropsychiatry

Oxford textbook of neuropsychiatry [ebook] / Ed. Niruj Agrawal, Rafey Faruqui, Mayur Bodani. - Oxford : Oxford University Press, 2020

AN 2570158

ISBN 9780191074202 (eBook)

Сист. N: 24657

Инфекциозни, вирусни и паразитни болести

- 50 -

Тъмбнейл

Ebook

RED Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases

Red book atlas of pediatric infectious diseases [ebook] / Ed. Carol J. Baker. - 4. ed. - Itasca : American Academy of Pediatrics (AAP), 2020. - 886 p.

AN 2284493

ISBN 9781610023511 (eBook)

Сист. N: 24607

- 51 -

Тъмбнейл

Ebook

MUSCULOSKELETAL infections : a clinical case book [ebook] / Julie Reznicek, Paul W., Jr. Perdue, Gonzalo Bearman. - Cham : Springer, 2020. - 227 p.

AN 2459745

ISBN 9783030411503 (eBook)

Сист. N: 24608

- 52 -

Тъмбнейл

Ebook

2022 Nelson’s pediatric antimicrobial therapy [ebook]. - 28 ed. - Itasca : American Academy of Pediatrics (AAP), 2022. - 366 p.

AN 3192879

ISBN 9781610025652 (eBook)

Сист. N: 24649

Гинекология. Акушерство

- 53 -

Тъмбнейл

III 25232

МИНИМАЛНО инвазивна гинекологична хирургия / Състав. Григор Горчев, Славчо Томов. - София : АИ "Проф. Марин Дринов", 2023. - 439 с. ; 28 см

ISBN 978-619-245-286-5

Сист. N: 24749

Хирургия

- 54 -

Тъмбнейл

36609

АТАНАСОВ, Боян

Усложнения след радикална простатектомия / Боян Атанасов. - Плевен : МУ - Плевен вж Медицински университет - Плевен, 2022. - 351 с. ; 24 см

Дар от автора - Боян Атанасов

ISBN 978-619-7442-84-7

Сист. N: 24533

- 55 -

Тъмбнейл

III 25219

ВАСИЛЕВ, Красимир и др.

Минимално инвазивна коремна хирургия / Красимир Василев, Пламен Иванов, Васил Кьосев. - София : Лемур, 2023. - 512 с. ; 30 см

ISBN 978-619-7581-48-5

Сист. N: 21554

- 56 -

Тъмбнейл

Ebook

CHAKRABORTY, Arunangshu et al.

Prehabilitation for cancer surgery [ebook] / Arunangshu Chakraborty, Ashokka Balakrishnan. - Singapore : Springer, 2022. - 351 p.

AN 3134000

ISBN 9789811664946 (eBook)

Сист. N: 24565

- 57 -

Тъмбнейл

36625

КОНСЕНСУС за диагностика и лечение на остър панкреатит : Консенсусно становище на БХД с характер на ръководство (Guide line - водеща линия), прието на XVIII-ти национален конгрес по хирургия 2022 г. / Ред. Росен Маджов, Дамян Дамянов, Димитър Стойков. - Плевен : Издателски ц-р МУ-Плевен, 2022. - 119 с. ; 20 см

ISBN 978-954-756-311-7

Сист. N: 24753

- 58 -

Тъмбнейл

36626

ПРИЛОЖЕНИЕ на лапароскопската хирургия при заболявания на билиарната система : Консенсусно становище на БХД с характер на ръководство (Guide line - водеща линия), утвърден на XVIII-ти национален конгрес по хирургия, 06-08.10.2022 г., гр. Плевен / Ред. М. Радионов, Дамян Дамянов, Добромир Димитров. - Плевен : Издателски ц-р МУ-Плевен, 2023. - 172 с. ; 20 см

ISBN 978-954-756-317-9

Сист. N: 24754

Анестезиология

- 59 -

Тъмбнейл

Ebook

OXFORD handbook of anaesthesia [ebook] / Ed. Rachel Freedman, Lara Herbert, Aidan O'Donell, Nicola Ross. - 5. ed. - Oxford : Oxford University Press, 2022. - 580 p.. - (Oxford Handbooks)

AN 3129255

ISBN 9780192594655 (eBook)

Сист. N: 24564

Ортопедия и травматология

- 60 -

Тъмбнейл

Ebook

SWIONTKOWSKI, Marc F.

Manual of orthopaedics [ebook] / Marc F. Swiontkowski. - 8. ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2022

AN 3241879

ISBN 9781975143367 (eBook)

Сист. N: 24641

Очни болести

- 61 -

Тъмбнейл

Ebook

MILLER, Neil R. et al.

Walsh & Hoyt's clinical neuro-ophthalmology : the essentials [ebook] / Neil R. Miller, Prem Subramanian, V. Patel. - 4. ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2021

AN 3051951

ISBN 9781975118921 (eBook)

Сист. N: 24637

- 62 -

Тъмбнейл

Ebook

THE ophthalmic assistant [ebook] : a text for allied and associated ophthalmic personnel / Harold A. Stein, Raymond M. Stein, Melvin I. Freeman, Rebecca Stein. - 11 еd. - Philadelphia : Elsevier, 2021. - 874 p.

AN 3129409

ISBN 9780323757553 (eBook)

Сист. N: 24639

Педиатрия

- 63 -

Тъмбнейл

Ebook

RED Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases

Red book atlas of pediatric infectious diseases [ebook] / Ed. Carol J. Baker. - 4. ed. - Itasca : American Academy of Pediatrics (AAP), 2020. - 886 p.

AN 2284493

ISBN 9781610023511 (eBook)

Сист. N: 24607

- 64 -

Тъмбнейл

Ebook

PEDIATRIC surgical oncology

Pediatric surgical oncology [ebook] / Ed. Paul D. Losty, Michael La Quaglia, Sabine Sarnacki, Joerg Fuchs, Tomoaki Taguchi. - Boca Raton : CRC Press, 2021. - 455 p.

AN 2932556

ISBN 9781351166102 (eBook)

Сист. N: 24644

- 65 -

Тъмбнейл

Ebook

2022 Nelson’s pediatric antimicrobial therapy [ebook]. - 28 ed. - Itasca : American Academy of Pediatrics (AAP), 2022. - 366 p.

AN 3192879

ISBN 9781610025652 (eBook)

Сист. N: 24649

- 66 -

Тъмбнейл

36624

БОЖАНОВА/БОЦОВА/, Венеция Цветкова

Ефекти на дефицита на витамин Д върху калциево-фосфорната обмяна при деца с идиопатичен нефротичен синдром / Венеция Цветкова Божанова/Боцова/. - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2023. - 110 с. ; 21 см

ISBN 978-954-756-315-5

Сист. N: 24752

Трудова медицина

- 67 -

Тъмбнейл

Ebook

BRAVEMAN, Brent et al.

Cancer and occupational therapy [ebook] / Ed. Brent Braveman, Robert Newman. - North Bethesda : AOTA Press /American Occupational Therapy Association/, 2020. - 395 p.

AN 2509035

ISBN 9781569006023 (eBook)

Сист. N: 24563

История на медицината и здравеопазването

- 68 -

Тъмбнейл

III 25233

ДОСТОЙНИ следовници на Хипократ / Състав. Петко Минчев, Севдалин Начев. - София : Централна медицинска библиотека, 2023. - 216 с. ; 30 см

ISBN 978-619-7491-66-1

Сист. N: 111782

Индекс 'АВТОРИ'

Agrawal, Niruj 49
Alizadehasl, Azin 26
Alves, Rubina 40
Baker, Carol J. 50, 63
Balakrishnan, Ashokka 36, 56
Bearman, Gonzalo 51
Bodani, Mayur 49
Braveman, Brent 35, 67
Brown, Cynthia D. 30
Buchholz, Susan Weber 19
Budson, Andrew E. 47
Callanan, Nancy P. 2
Camilleri, Michael 31
Carpenito, Lynda Juall 18
Cash, Jill C. 6
Chakraborty, Arunangshu 36, 56
Crowley, Erin 30
Crowson, Matthew G. 28
Del Campo, Miguel 3
Delost, Maria Dannessa 15
Diderich, Karin E. M. 1
Dunn, Rose T. 10
Faruqui, Rafey 49
Finberg, Robert W. 14
Freed, Donald B. 46
Freedman, Rachel 59
Freeman, Melvin I. 62
Fuchs, Joerg 37, 64
Garrison, Doug 28
Gershwin, Erick 23
Glass, Cheryl A. 6
Goldsmith, Jay P. 29
Gonzalez-Mayda, Maria 41
Grimalt, Ramon 40
Guharoy, Roy 14
Haghjoo, Majid 26
Harris, Michael 9
Herbert, Lara 59
Hershey, Gurjit K. Khurana 21
Holgate, Stephen T. 21
Issel, L. Michele 11
Jones, Kenneth Lyons 3
Jones, Marilyn Crandall 3
Kau, Andrew 24
Kaylie, David 28
Keszler, Martin 29
Knapp, Rose 17
La Quaglia, Michael 37, 64
Lebwohl, Benjamin 31
LeRoy, Bonnie S. 2
Lok, Anna S. 31
Losty, Paul D. 37, 64
Malamos, Dimitris 32
Male, David K. 22
Maleki, Majid 26
Martin, Colin R. 48
Miller, Neil R. 61
Monroy, Jennifer Marie 24
Mullen, Jenny 6
Murphy, Marcia Pencak 19
Newman, Robert 35, 67
O'Donell, Aidan 59
O'Hehir, Robyn E. 21
Pagana, Kathleen Deska 16
Pagana, Theresa N. 16
Pagana, Timothy J. 16
Patel, V. 61
Perdue, Paul W., Jr. 51
Polk, Brooke Ivan 24
Rajendram, Rajkumar 48
Ranganathan, Prabha 41
Reznicek, Julie 51
Riedijk, Sam 1
Rigell, Christopher J. 24
Riska, Kristal M. 28
Ross, Nicola 59
Sandborn, William J. 31
Sarnacki, Sabine 37, 64
Scully, Crispian 32
Sheikh, Aziz 21
Shifrin, Alexander L. 33
Skolnik, Richard 12
Solomon, Paul R. 47
Staffileno, Beth A. 19
Stein, Harold A. 62
Stein, Raymond M. 62
Stein, Rebecca 62
Subramanian, Prem 61
Suresh, Gautham 29
Swiontkowski, Marc F. 60
Taguchi, Tomoaki 37, 64
Taylor, Gordon 9
Tsokos, George 23
Tucci, Debara L. 28
Ukstins, Carol A. 44
Utianski, Rene L. 45
Veach, Patricia M. 2
Wang, Kenneth K. 31
Wang, Timothy C. 31
Welling, Debora R. 44
Wells, Rebecca 11
Williams, Mollie 11
Wu, Gary D. 31
Аврамова, Атанаска 42
Атанасов, Боян 38, 54
Божанова/Боцова/, Венеция Цветкова 39, 66
Василев, Красимир 55
Виткова, Цветелина 7
Горчев, Григор 53
Дамянов, Дамян 57, 58
Димитров, Добромир 58
Димитрова, Антоанета 8
Елиът, Чарлз Х. 43
Иванов, Пламен 55
Конакчиева, Марина 13
Кьосев, Васил 55
Кьосев, Кириен 13
Маджов, Росен 57
Манов, Емил 25
Минчев, Петко 68
Митов, Иван 5
Мутафчийски, Венцислав 13
Начев, Севдалин 68
Новакова, Силвия 20, 27
Пенчева, Венцислава 25
Полнарева, Надя 42
Попиванов, Георги 13
Радионов, М. 58
Русенов, Димитър 4
Смит, Лора Л. 43
Стойков, Димитър 57
Терзиев, Димитър 42
Томов, Славчо 53
Чилингирова, Наталия 34

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

2022 Nelson’s pediatric antimicrobial therapy [ebook] 52 
2022 Nelson’s pediatric antimicrobial therapy [ebook] 65 
Allergy essentials [ebook] 21 
Cancer and occupational therapy [ebook] 35 
Cancer and occupational therapy [ebook] 67 
Clinical gide to oral disease [ebook] 32 
Clinical use of anti-infective agents 14 
Dunn and Haimann's healthcare management [ebook] 10 
Endocrine emergencies [ebook] 33 
Family practice guidelines [ebook] 6 
Fundamentals of audiology for the speech-language pathologist [ebook] 44 
Genetic counseling practice 2 
Global health 101 [ebook] 12 
Goldsmith’s assisted ventilation of the neonate 29 
Handbook of nursing diagnosis [ebook] 18 
Health program planning and evaluation 11 
Hemodynamic monitoring made incredibly visual! [ebook] 17 
Immunology 22 
Introduction to diagnostic microbiology for the laboratory sciences [ebook] 15 
Manual of orthopaedics [ebook] 60 
Medical statistics 9 
Memory loss, Alzheimer's disease, and dementia 47 
Mosby’s diagnostic and laboratory test reference [ebook] 16 
Motor speech disorders 46 
Musculoskeletal infections 51 
Oxford handbook of anaesthesia [ebook] 59 
Oxford textbook of neuropsychiatry [ebook] 49 
Pediatric surgical oncology [ebook] 37 
Pediatric surgical oncology [ebook] 64 
Practical cardiology 26 
Prehabilitation for cancer surgery [ebook] 36 
Prehabilitation for cancer surgery [ebook] 56 
Prenatal genetic counseling 1 
Primary progressive aphasia and other frontotemporal dementias 45 
Red book atlas of pediatric infectious diseases [ebook] 50 
Red book atlas of pediatric infectious diseases [ebook] 63 
Research for advanced practice nurses 19 
Smith's recognizable patterns of human malformation [ebook] 3 
Techniques in the evaluation and management of hair diseases [ebook] 40 
The autoimmune diseases [ebook] 23 
The neuroscience of Parkinson's disease [ebook] 48 
The ophthalmic assistant [ebook] 62 
The Washington manual allergy, asthma, and immunology subspecialty consult [ebook] 24 
Transitioning care from pediatric to adult pulmonology 30 
Vestibular testing interpretation 28 
Walsh & Hoyt's clinical neuro-ophthalmology 61 
Washington manual rheumatology subspecialty consult [ebook] 41 
Yamada's atlas of gastroenterology [ebook] 31 
Алергичен ринит 20 
Алергичен ринит 27 
Взривна травма 13 
Депресия 43 
Достойни следовници на Хипократ 68 
Ефекти на дефицита на витамин Д върху калциево-фосфорната обмяна при деца с идиопатичен нефротичен синдром 39 
Ефекти на дефицита на витамин Д върху калциево-фосфорната обмяна при деца с идиопатичен нефротичен синдром 66 
Карцином на гърдата 34 
Консенсус за диагностика и лечение на остър панкреатит 57 
Медицинска микробиология 5 
Минимално инвазивна гинекологична хирургия 53 
Минимално инвазивна коремна хирургия 55 
Приложение на лапароскопската хирургия при заболявания на билиарната система 58 
Разстройства от аутистичния характер : Разпознаване, оценка и интервенции 42 
Редки локализации на ехинококовата болест 4 
Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина 25 
Съвременен модел на управлението на безопасността на храните 7 
Усложнения след радикална простатектомия 38 
Усложнения след радикална простатектомия 54 
Феноменът климактериум в живота на жените 8 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Abdomen - surgery - handbooks 55
Abnormalities 3
Acute Disease 57
Alzheimer's Disease - handbooks 47
Anesthesia 36, 56
Anesthesia - handbooks 59
Anti-Infective Agents - handbooks 14, 52, 65
Aphasia 45
Apraxia 46
Asthma - handbooks 24
Audiology 45
Audiology - handbooks 28, 44
Autistic Disorder 42
Autoimmune Diseases - handbooks 23
Biliary Tract Surgical Procedures 58
Blast Injuries 13
Breast Diseases 34
Breast Neoplasms 34
Breast Neoplasms - therapy 34
Cardiovascular Diseases - handbooks 26
Child 30, 39, 42, 66
Child - atlases 50, 63
Child - handbooks 37, 52, 64, 65
Climacteric 8
Communicable Diseases - handbooks 51
Communicable Diseases - infancy and childhood - atlases 50, 63
Communicable Diseases - infancy and childhood - handbooks 52, 65
Critical Care - handbooks 17
Dementia - handbooks 47
Depression - popular works 43
Diagnosis - handbooks 15, 16, 18
Digestive System Diseases 57
Digestive System Diseases - atlases 31
Disasters 13
Echinococcosis 4
Education, Medical - history 68
Emergency Medicine - handbooks 33
Endocrine System Diseases - handbooks 33
Endoscopy, Digestive System - handbooks 55
Epidemiology - handbooks 51
Eye Diseases - handbooks 61, 62
Food - standards 7
Gastrointestinal Diseases - atlases 31
General medicine - hadndbook 6, 21
Genetic Counseling 1, 2
Genetic Diseases, Inborn 3
Genetics, Medical - handbooks 1, 2
Gynecologic Surgical Procedures 53
Hair Diseases 40
Health Personnel 10
Health Planning 11
Health Services Accessibility 12
Hearing Disorders 44
Heart Diseases - handbooks 26
History of Medicine 68
Hygiene - atlases 7
Hypersensitivity - handbooks 24
Immune System Diseases 20, 27
Immune System Diseases - handbooks 21, 22, 23, 24
Internal Medicine - handbooks 25
Laboratory Techniques and Procedures - handbooks 15, 16
Laparoscopy - congresses 58
Laparoscopy - handbooks 55
Medical Statistics - handbooks 9
Memory Disorders - handbooks 47
Mental Disorders - infancy and childhood 42
Mental Disorders - popular works 43
Microbiology - handbooks 5, 15
Military Medicine 13
Mouth Diseases - handbooks 32
Musculoskeletal Diseases - handbooks 51
Musculoskeletal System - injuries - handbooks 60
Neoplasms 34
Neoplasms - infancy and childhood 37, 64
Neoplasms - surgery 36, 56
Neoplasms - surgery - handbooks 37, 64
Neoplasms - therapy - handbooks 35, 67
Nephrotic Syndrome - infancy and childhood 39, 66
Nervous System Diseases 44, 45
Nervous System Diseases - handbooks 46, 47, 48
Neuropsychiatry - handbooks 49
Newborn - handbook 29
Nurses - handbooks 18, 19
Nursing 36, 56
Nursing Care - handbooks 17, 18, 19
Nutrition 7
Occupational Medicine - handbooks 35, 67
Occupational Therapy - handbooks 35, 67
Optometry - handbooks 62
Orthopedic Procedures - handbooks 60
Otorhinolaryngologic Diseases 20, 27
Otorhinolaryngologic Diseases - handbooks 28
Pancreatic Diseases 57
Pancreatitis 57
Pancreatitis - congresses 57
Parasitic Diseases 4
Parkinson Disease - handbooks 48
Pharmacologic Actions - handbooks 14
Physical Therapy 36, 56
Practice Management, Medical 10
Prenatal Diagnosis 1
Preventive Medicine - handbooks 51
Prostatectomy 38, 54
Prostatic Diseases 38, 54
Prostatic Neoplasms - surgery 38, 54
Psychotherapy 36, 56
Public Health 12
Public Health - handbooks 11
Public Health Administration 10
Reproductive and Urinary Physiology 8
Respiration Disorders - infancy and childhood 29, 30
Respiration, Artificial - infancy and childhood 29
Respiratory Hypersensitivity 20, 27
Respiratory System - diseases - handbooks 30
Rheumatic Diseases - handbooks 41
Rhinitis, Allergic, Perennial 20, 27
Skin Diseases 40
Speech Disorders 44, 45
Speech Disorders - handbooks 28, 46
Stomatognathic Diseases - handbooks 32
Surgical Procedures, Minimally Invasiv - handbooks 53, 55
Surgical Procedures, Operative - congresses 57, 58
Surgical Procedures, Operative - handbooks 53, 55
Therapy - handbooks 14
Urologic Diseases - infancy and childhood 39, 66
Urologic Surgical Procedures, Male 38, 54
Vestibular Diseases - handbooks 28
Vitamin D Deficiency 39, 66
Women's Health 8
World Health 12
Wounds and Injuries 13
Автоимунни болести - учебници 23
Акутни състояния 57
Алергия - учебници 24
Алергия, респираторна 20, 20, 27, 27
Алцхаймер - учебници 47
Анестезиология - учебници 59
Анестезия 36, 56
Аномалии 3
Антиинфективни средства - учебници 14, 52, 65
Апраксия 46
Астма - учебници 24
Аудиология 45
Аудиология - учебници 28, 44
Аутизъм - деца 42
Афазия 45
Вестибуларни нарушения - учебници 28
Витамин D - недостатъчност 39, 66
Военна медицина 13
Вътрешни болести - учебници 25
Генетика, медицинска - учебници 1, 2
Генетични болести, вродени 3
Генетично консултиране 1, 2
Гинекологична хирургия - учебници 53
Говор - разстройства 28, 44
Гърда - болести 34
Гърда - тумори 34
Гърда - тумори - терапия 34
Деменция - учебници 47
Депресия - научно-популярни 43
Деца 30, 39, 66
Деца - атласи 50, 63
Деца - учебници 37, 64
Диабет - учебници 52, 65
Диагностика - учебници 16, 18
Дихателна система - болести 30
Дихателни разстройства - деца - терапия 30
Дихателни разстройства - новородени 29
Ендокринни болести - учебници 33
Ендоскопия - на храносмилателната система - учебници 55
Епидемиология - учебници 51
Ехинококоза 4
Женско здраве 8
Жлъчни пътища - болести - хирургия 58
Здравен мениджмънт 10
Здравен персонал 10
Здравеопазване 12
Здравеопазване - организация и управление 10
Здравеопазване - учебници 11
Здравни грижи - достъп 12
Здравно планиране 11
Изкуствено дишане - новородени 29
Имунна система - болести 20, 21, 27
Имунна система - болести - учебници 22, 23, 24
Инфекциозни болести - деца - атласи 50, 63
Инфекциозни болести - деца - учебници 52, 65
Инфекциозни болести - учебници 51
История на медицината 68
Калциево-фосфорен метаболизъм 39, 66
Климактериум 8
Клинична лаборатория - учебници 15, 16
Кожни болести 40
Коремна хирургия - учебници 55
Коса - болести 40
Лапароскопия - конгреси 58
Лапароскопия - учебници 55
Лекарства - действие върху различни системи - учебници 14
Медицина на катастрофите 13
Медицински факултет - София - история 68
Микробиология - учебници 5
Невропсихиатрия - учебници 49
Нервна система - болести 44, 45, 47, 48
Нервна система - болести - учебници 46
Нефротичен синдром - деца 39, 66
Новородени - учебници 29
Образование, медицинско - история 68
Обща медицина - учебници 6, 21
Опорно-двигателен апарат - болести - учебници 51
Опорно-двигателен апарат - травми 60
Оптометрия - учебници 62
Ортопедични процедури - учебници 60
Оториноларингологични болести 20, 27
Оториноларингологични болести - учебници 28
Очни болести - учебници 61, 62
Памет - разстройства - учебник 47
Панкреас - болести 57
Панкреатит, остър 57
Панкреатит, остър - конгреси 57
Паразитни болести 4
Паркинсонова болест 48
Превантивна медицина - учебници 51
Пренатална диагностика 1
Простата - болести 38, 54
Простата - хирургия 38, 54
Простатектомия 38, 54
Психични разстройства - деца 42
Психични разстройства - деца - научно-популярни 43
Психотерапия 36, 56
Рани и травми 13
Ревматични болести - учебници 41
Репродуктивна физиология 8
Реч - разстройства 44, 45
Реч - разстройства - учебници 46
Ринит, алергичен 20, 27
Световно здраве 12
Сестри - учебници 18, 19
Сестрински грижи 36, 56
Сестрински грижи - учебници 17, 18, 19
Слух - разстройства 44
Спешна медицина - учебници 33
Спешни състояния - учебници 17
Статистика, медицинска - учебници 9
Стомашно-чревни болести - атласи 31
Сърдечно-съдови болести - учебници 26
Сърце - болести - учебници 26
Терапия - учебници 14
Травма, взривна 13
Трудова медицина - учебници 35, 67
Трудотерапия - учебници 35, 67
Тумори 34
Тумори - деца 37, 64
Тумори - терапия - учебници 35, 67
Тумори - хирургия 36, 56
Тумори - хирургия - учебници 37, 64
Урологична хирургия - мъже 38, 54
Урологични болести - деца 39, 66
Устна кухина - болести - учебници 32
Физиотерапия 36, 56
Хирургия - конгреси 57, 58
Хирургия - учебници 53, 55
Хирургия, минимално инвазивна - учебници 53, 55
Хранене - хигиена 7
Храни - безопасност 7
Храносмилателна система - болести 57, 58
Храносмилателна система - болести - атласи 31

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

ebook 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'