АБ УЕБ Image

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ раздел (0)

Информация (0)

Философия (0)

Психология (0)

Обществени науки (0)

Демография. Социология. Статистика (0)

Право (0)

Съдебна медицина (0)

Социални грижи. Социално осигуряване (0)

Възпитание. Образование. Педагогика (0)

Естествени науки (0)

Физика (0)

Химия (0)

Биология (0)

Обща биология (0)
Обща генетика. Медицинска генетика (0)
Паразитология (0)
Обща биохимия и биофизика. Молекулярна биология. Микробиология (0)
Вирусология (0)

Ботаника (0)

Медицина (31)

Анатомия. Хистология. Ембриология. Цитология (9)

Физиология (4)

Биохимия на човека (0)

Хигиена. Опасности, рискове, злополуки (0)

Хигиена на труда (0)
Хигиена на хранене (0)
Сексуална хигиена (0)

Здравеопазване. Социална медицина (1)

Медицина на катастрофите (0)

Фармакология и фармация. Токсикология. Диагностика и терапия (6)

Фармакология (1)
Фармация. Фармакотерапия (1)
Физиотерапия. Кинезитерапия (0)
Токсикология (0)
Диагностика (0)
Терапия. Интензивна терапия. Профилактика (0)
Сестрински грижи (2)
Спешна медицина (2)

Патология (0)

Рани и травми (0)
Алергология и имунология (0)

Вътрешни болести (2)

Болести на сърце и сърдечно-съдова система (0)
Болести на дихателни органи. Оториноларингология (0)
Болести на храносмилателната система (0)
Стоматология (0)
Болести на кръвотворните органи и лимфната система (0)
Болести на ендокринна система. Метаболитни болести (2)

Онкология (0)

Урология. Болести на бъбреци. Андрология (0)

Кожни болести и болести на съединителна тъкан (1)

Болести на опорно-двигателния апарат (0)

Болести на нервната система. Психически болести (1)

Инфекциозни, вирусни и паразитни болести (0)

Епидемиология на инфекциозни, вирусни и паразитни болести (0)

Гинекология. Акушерство (0)

Вродени и наследствени болести (0)

Хирургия (4)

Анестезиология (0)
Трансплантация (0)
Реконструктивна хирургия (0)

Ортопедия и травматология (1)

Очни болести (2)

Педиатрия (0)

Трудова медицина (0)

Сексология (0)

Медицинска география (0)

Военна медицина (0)

Спортна медицина (0)

Геронтология. Гериатрия (0)

Медицински и стоматологични материали (0)

История на медицината и здравеопазването (0)


ИНДЕКСИ

 Автори

 Заглавия

 Предметни рубрики