KЛАСАЦИЯ "TOP 20"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ АВТОРИ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.01.2023 до 31.01.2023
     
No Автор Заемания
     
1. Херолд, Герд 10
2. Живкова, Христина 5
3. Калицин, Добрина 3
4. Узунова, Йорданка 3
5. Ванков, Ванко 2
6. Данчева, Кирана 2
7. Fix, James D. et al. 1
8. Olson, Told R. 1
9. Апостолов, Миладин 1
10. Апостолов, Миладин 1
11. Видинов, Николай Костадинов 1
12. Генчев, Генчо 1
13. Гълъбов, Георги 1
14. Златков, Никола Ботев 1
15. Златков, Никола 1
16. Карагьозов, Илко 1
17. Косекова, Ганка 1
18. Лазаров, Симеон 1
19. Маринов, Маринов 1
20. Рестелини, А. 1