KЛАСАЦИЯ "TOP 20"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ АВТОРИ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.05.2023 до 31.05.2023
     
No Автор Заемания
     
1. Лазаров, Симеон 5
2. Херолд, Герд 3
3. Василев, Васил 2
4. Голдберг, Д. 2
5. Bresnick, Stephen D. et al. 1
6. Review for USMLE 1
7. Ванков, Ванко 1
8. Дочев, Дочо 1
9. Калицин, Добрина 1
10. Костадинова, З. 1
11. Лазаров, Симеон Димитров 1
12. Овчаров, Вл. 1
13. Овчаров, Владимир 1