KЛАСАЦИЯ "TOP 20"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ ЗАГЛАВИЯ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.05.2023 до 31.05.2023
       
No Заглавие Автор Заемания
       
1. Вътрешни болести 5
2. Патофизиологични основи на клиничната медицина Лазаров, Симеон 5
3. Вътрешни болести Херолд, Герд 3
4. Медицина на бедствените ситуации 3
5. Repetitorium anatomicum Василев, Васил 2
6. Геномна медицина 2
7. Гинекология 2
8. Патологична физиология 2
9. Патофизиологични основи на клиничната медицина 2
10. Психиатрия в медицинската практика Голдберг, Д. 2
11. Ръководство за практически упражнения по биология 2
12. Ръководство за практически упражнения по медицинска микробиология 2
13. Ръководство за практически упражнения по обща и оперативна хирургия 2
14. Учебник по очни болести 2
15. MCAT practice tests Bresnick, Stephen D. et al. 1
16. Review for USMLE step 2 Review for USMLE 1
17. Акушерство 1
18. Анатомия на човека Овчаров, Владимир 1
19. Биология 1
20. Биохимия Калицин, Добрина 1