KЛАСАЦИЯ "TOP 10"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ ЗАГЛАВИЯ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.11.2022 до 30.11.2022
       
No Заглавие Автор Заемания
       
1. Вътрешни болести 8
2. Обща и специална патологична анатомия 7
3. Психиатрия в медицинската практика Голдберг, Д. 6
4. Хигиена, хранене и професионални болести 6
5. Инфекциозни болести 4
6. Физиология на човека 4
7. Гинекология 3
8. Педиатрия 3
9. Учебник по очни болести 3
10. Физикална терапия 3