KЛАСАЦИЯ "TOP 20"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ ЗАГЛАВИЯ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.01.2023 до 31.01.2023
       
No Заглавие Автор Заемания
       
1. Вътрешни болести Херолд, Герд 10
2. Педиатрия 9
3. Учебник по очни болести 6
4. Хигиена, хранене и професионални болести 6
5. Акушерство 4
6. Биомедицинска етика Живкова, Христина 4
7. Геномна медицина 4
8. Ръководство за практически упражнения по неврология 4
9. Фармакология и лекарствена токсикология 4
10. Андрология Узунова, Йорданка 3
11. Биохимия Калицин, Добрина 3
12. Гинекология 3
13. Медицина на бедствените ситуации 3
14. Патология : Обща патология 3
15. Пропедевтика на вътрешните болести 3
16. Ръководство по медицинска етика 3
17. Анатомия на човека Ванков, Ванко 2
18. Неврология 2
19. Практически упражнения и задачи по биохимия Данчева, Кирана 2
20. Психиатрия 2