KЛАСАЦИЯ "TOP 20"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ ЗАГЛАВИЯ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.02.2023 до 28.02.2023
       
No Заглавие Автор Заемания
       
1. Вътрешни болести 11
2. Фармакология и лекарствена токсикология 9
3. Педиатрия 6
4. Вътрешни болести Херолд, Герд 5
5. Социална медицина 5
6. Клинична имунология 4
7. Учебник по очни болести 4
8. Гинекология 3
9. Клинична фармакология и терапия 3
10. Клиничната лаборатория и клиничната медицина 3
11. Медицина на бедствените ситуации 3
12. Физиология на човека 3
13. Акушерство 2
14. Биология 2
15. Дерматология и венерология Златков, Никола 2
16. Пропедевтика на вътрешните болести 2
17. Психиатрия 2
18. Ръководство по медицинска етика 2
19. Фармакология и токсикология 2
20. Физикална терапия Гачева, Йорданка 2