DSpace About DSpace Software
 

Electronic Repository - Central Medical Library - MU, Sofia >
Репозиториум на ЦМБ >
От изданията на ЦМБ / CML-Journal Publications >
Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10861/63

Title: Времето на разпространение на пулсовата вълна – метод за изследване на функционалния статус на сърдечно-съдовата система
Other Titles: Pulse transit time – method for investigation of the cardiovascular system functional status
Authors: Николова/Nikolova, Р./R.
Keywords: време на разпространение на пулсовата вълна, артериална еластичност и ригидност, сърдечно-съдови заболявания, стрес. *****
pulse transit time, arterial elasticity and arterial stiffness, cardiovascular diseases, stress
Issue Date: Apr-2008
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia
Citation: Николова, Р. Времето на разпространение на пулсовата вълна – метод за изследване на функционалния статус на сърдечно-съдовата система. - БМЖ, 2, 2008, №1, с. 9-13.
Abstract: Функционалнодиагностичните методи за изследване на времето на разпространение на пулсовата вълна (ВРПВ) се прилагат за оценка на хемодинамичните закономерности на движението на кръвта в съдовата система, симпатико-адреналната и вегетативната реактивност към стрес-дистрес, артериалната еластичност и ригидност, процеса на стареене, влиянието на вазоактивните медикаменти по отношение на съдовата стена, ранната детекция на сърдечно-съдови нарушения, диагностиката на сърдечно-съдовия риск и на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). Про-ведените от нас изследвания показаха, че ВРПВ: намира приложение за оценка на хроничното (тонично) напрежение и дистрес; отразява дисфункционалното състояние; корелира с повишеното артериално налягане и психосоматичните оплаквания; следва спонтанните осцилации на дишането и динамиката на артериалното налягане. *****
Description: Address for correspondence: Rouja Nikolova, MD, National Center for Public Health Protection, Laboratory “Physiology, Psychology and Ergonomy”, 15 Acad. Iv. Geshov blvd, BG – 1431 Sofia, tel.: 80-56-207
URI: http://hdl.handle.net/10861/63
ISSN: 1313-1516
УДК: 61
Appears in Collections:Български медицински журнал (БМЖ) / Bulgarian Medical Journal (BMJ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nikolova-R_BMJ-1-08.pdf264.47 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback